Naboerne til Birch & Hansen Dekoration i Lystrup ved Slangerup må efterhånden have vænnet sig til at se kæmpestore lastbiler med tyske nummerplader aflevere fem meter lange ruller hos dekorationsfirmaet. Og der er ikke tale om gulvbelægning. De gigantiske ruller indeholder bannere, scenedekorationer, bagtæpper eller lysduge, der er trykt på fleksible materialer som PVC, folier eller tekstiler.
Birch & Hansen Dekoration har nemlig gennem to år haft forhandleraftale for Danmark og Sverige med det tyske firma Scanna Digital Spray Print GmbH i Hamburg om salg af firmaets giganttryk i fire farver på fleksible materialer. Og mens det tyske firma står for selve trykningen, er det Birch & Hansen som laver det forberedende arbejde.
_ Vi er eneforhandlere af Scannaprint i både Danmark og Sverige, og gennem de to år, vi har haft agenturet, har vi klart kunnet mærke en øget interesse for de store formater. En del af forklaringen er nok, at vi er blevet bedre til at kommunikere ud, at mediet findes _ og hvad det kan bruges til. Men vi oplever også, at der sker mere og mere på de store formater, både i forbindelse med markedsføring og dekoration er der således en mere udtalt villighed til de større ting _ reklamer, som er til at få øje på, siger Lis Birch, Birch & Hansen Dekoration.

BåDE BILLIGERE OG STøRRE
Trykmetoden er ink-jet direkte fra computer, så der i processen kun behøves en color, cromalin, farvepapirbillede eller reflex.
_ Man sparer altså både repro, film og omkostninger til ramme, og dermed bliver gigantopgaver i farver billigere i små oplag. Og sammenligner man Scannaprint med store opgaver trykt på folie, er Scannaprint billigere, det er lettere at håndtere, fordi man slipper for de tunge skilteplader, og så kan folie jo kun trykkes i mindre, fast stykker, som derefter skal samles til det færdige motiv _ det bliver let et værre puslespil, fortæller Lis Birch.
Og hun oplyser, at Scannaprint kan leveres i en bredde på op til fem meter og en længde, som i princippet er uendelig. Det er materialerne, tekstil eller PVC, der afgør, hvor stort trykket kan blive.
_ Det største enkeltformat, som endnu er lavet hos Scannaprint i eet stykke, var trykt på PVC-dug i fem meters bredde og 35 meters længde _ altså 175 kvadratmeter _ og blev leveret til et varehus i Singapore.
_ Mens det største print, vi selv har leveret, var et 5 x 20 m. bagtæppe til Den Danske Bank, printet på canvas, beretter Lis Birch.

NY GENERATION
Det er op til den enkelte kunde, om vedkommende ønsker hjælp med ideer, indscanning af billeder, etc. eller blot leverer den helt færdige løsning på diskette eller SyQuest.
_ Derefter ryger opgaven ind i vores system, hvor anlægget tjekker den igennem for eventuelle fejl, før vi sender den videre til trykkeriet i Tyskland.
Teknologien bag de enorme print er oprindeligt amerikansk, men en englænder videreudviklede konceptet, og Scannaprint er en ny generation af teknikken.
_ Vore kunder er primært de store mærkevareleverandører, som bruger Scannaprint i specielle markedsføringssammenhænge, det er organisationer, der bruger de store formater i forbindelse med kongresser og landsmøder. Scannaprint bliver desuden brugt som scenedekorationer, dekorationer til udstillinger, showrooms og mødelokaler, teaterkulisser og kulisser til TV-reklamer, til TV-scenografi og bagrunde ved modeopvisninger, som skilte ved storcentre, som lysduge ved færgelejer og til bandereklamer og megaskilte i sportshaller, fastslår Lis Birch, som dog tilføjer, at de store formater også er et tilbud til kollegerne _ de andre dekoratører.

INGEN BEGRæNSNINGER
Der er ingen begrænsninger i farvevalget på Scannaprint, men Lis Birch understreger, at teksterne endeligt ikke må være for små, da de så bliver uskarpe.
_ Og når man arbejder med gigantformaterne, skal man huske på, at der er grænser for, hvor meget folk kan nå at opfatte kan nå at opfatte i trafikreklamer eller andre sidste sekunds blikfang. Derfor skal de store formater helst være enkle, fastslår Lis Birch.