Kvinder som mænd bruger Internettet aktivt, ofte logger de sig på og surfer på et højt antal af sites.
I gennemsnit bruger mændene 6 timer og 35 minutter om måneden på at sidde i en aktiv fremadlænet position 45 cm fra en computerskærm koblet op på Nettet.
Internet-penetrationen stiger og er nu oppe på 57,3% af den voksne danske befolkning. De ældre er begyndt at koble op på nettet. Således er tæt på 20% af Internetbrugerne over 50 år.
De reklamebærende medier bliver af bedre og bedre kvalitet målt på funktionalitet såvel som på indhold. Glimrende software giver mulighed for at identificere kvaliteten af eksponeringer, og sikre return of investments.
Nye markedsføringsplatforme som web-tv og WAP kommer til. Brugernes generelle frygt for at benytte sig af elektroniske betalinger er ikke længere så fremherskende, og antallet af online dankort-transaktioner stiger eksplosivt.
De positive tendenser giver sig udslag i en stigende brug af nettet som reklamebærer.
Den registrerede online-medieomsætning var sidste år på 85 mill. kr, svarende til en stigning på 300 % på et år. Online-spending er allerede nu større end omsætningen på biografreklame.
Store annoncører som Nestlé, der ikke traditionelt benytter Internet-annoncering, har succesoplevelser på Nettet. Selv de rimeligt konservative ledere i AP Møller planlægger store Internet-investeringer.
De toneangivende dot-com virksomheder som f.eks. Haburi, BOL og Zoomit lægger deres mediebudget om til online-markedsføring, da det mest effektivt giver dem sorte tal på bundlinien.
Der er stadigvæk en del rigtig store annoncører, der ikke har kastet sig helhjertet ud i Internet-markedsføring. Dette kan hænge sammen med, at de ikke tilstrækkeligt kost-effektivt kan nå deres målgrupper via Internet-markedsføring, eller at de endnu ikke har indarbejdet Internettet som en strategisk del af deres forretningsgrundlag. I det omfang, det er den manglende strategiske tilgang til Nettet, der er årsagen til fraværet, må man håbe for dem, at konkurrenterne er præget af den samme træghed – for forbrugerne har taget mediet til sig.