– Når en virksomhed – eller en virksomhedsleder – melder ting ud, der ikke stemmer overens med, hvad der står i regnskabet, så bliver jeg som analytiker straks skeptisk. 

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Ole Egholm fra Dansk Brancheanalyse, efter Markedsføring i går kunne fortælle om, at det digitale bureau Charlie Tango i blandt andet pressemateriale fremhæver tal for omsætning og antal medarbejdere, som ikke findes i bureauets officielle regnskab.

Hos Sydbank siger analysechef Jacob Pedersen dog, at tallene for så vidt sagtens kan være rigtige:

– Det kommer jo an på strukturen i selskabet, men det er klart, at når der ikke er tale om et børsnoteret selskab, så er det jo svært at efterprøve.

Men hvad tænker du om, at der oplyses 75 medarbejdere i A/S regnskabet, men tales om 200 medarbejdere på hjemmesiden og i pressemeddelelser?

– For mig virker det mest som markedsføring, at man på hjemmeside og i pressemateriale fortæller om mange flere medarbejdere og stor omsætning. Det er jo en gratis badebillet, når man ikke kan gå ind og se tallene nogen steder.

Ikke det fulde billede

Reaktionerne fra Ole Egholm og Jacob Pedersen kommer efter, at Markedsføring mandag fortalte om regnskabet for Charlie Tango A/S, der ikke giver ikke det fulde billede af, hvordan det står til i det digitale bureau. 

I en pressemeddelelse fra bureauet hedder det således, at bureauet har ”en omsætning på omkring 300 millioner kroner” og ”beskæftiger over 200 medarbejdere”.

Men i regnskabet fra Charlie Tango A/S, kan man i stedet læse om en bruttofortjeneste på 53,6 millioner kroner, 75 medarbejdere, et underskud på minus 10,7 millioner kroner – og en egenkapital på minus 2,3 millioner kroner. 

På spørgsmålet om, hvorvidt A/S-regnskabet tegner et retvisende billede af bureauet, lød svaret på mail fra CEO, Lars Bjørn Falkenberg:

– Regnskabet fra den legale enhed Charlie Tango A/S indgår som en delmængde af den samlede forretningsenheds regnskab, der ikke selvstændigt offentligøres eksternt, 

Han tilføjer, at der derfor kan ”være vanskeligt at konkludere noget entydigt i forhold til udviklingen i aktiviteterne i hele Charlie Tango baseret på den eksterne del af regnskabet alene”.

Kan påstå hvad som helst

Ifølge Ole Egholm er det ikke almindeligt, at en virksomhed i samme navn fortæller om vidt forskellige tal.

– Men jo, det sker. De fleste anerkender, at deres årsregnskaber ligesom er ”sandhedens time”. Så når en virksomhed melder ting ud, der ikke stemmer med hvad der står i regnskabet, så bliver jeg skeptisk, siger han.

Hvad kan være årsagen til at man kommunikerer på denne måde?

– Når det sker, så er det næsten altid en ledelse, der har behov for at fortælle omverdenen, at det går bedre end det rent faktisk gør. Det er sjældent en ejer-leder, for her står man kun til ansvar over for sig selv, og er sjældent bleg for at anerkende egne svagheder eller styrker.

Så en virksomhed kan påstå hvad som helst?

– På virksomhedens egen hjemmeside kan virksomheden jo påstå hvad som helst, mens en gennemlæsning af årsregnskabet unægtelig viser en del mere om virksomheden. Så som nørdet analytiker er det altid det første jeg gør: At tjekke virksomhedens regnskaber.

Begge tal kan være rigtige, men …

Men som Jacob Pedersen fra Sydbank påpeger, så er det vigtigt at skelne mellem børsnoterede og ikke børsnoterede virksomheder:

– Er man ikke børnoteret, så er man sådan set ikke tvunget til at offentliggøre andre tal end dem, man selv bestemmer, siger han. 

Så i det konkrete tilfælde kan bureauet altså både have 75 medarbejdere og 200 medarbejdere?

– Ja, det kommer jo an på strukturen i selskabet. Begge dele kan være korrekt: At A/S’et f.eks. rummer de 75, og så regner man bare flere med internt, siger Jacob Pedersen.

Men skal man så stole på regnskabstallene eller de andre tal?

– Principielt skal man stole på begge dele. Men når man ikke kan få adgang til noget mere håndfast om en samlet forretningsenhed, så holdes man jo lidt i mørket, siger Jacob Pedersen.

Ole Egholm supplerer:

– Hvis der ikke er konsistens mellem regnskabet på den ene side og pressemeddelelser eller udtalelser fra ledelsen på den anden, så har jeg først og fremmest tillid til regnskabet.