Branche- og arbejdsgiverorganisationen, Dansk Handel & Service (DHS) kritiserer Post Danmarks samarbejde med islandsk ejede 365 Media Scandinavia. De to har dannet et fælles selskab, der skal stå for distribution af adresseløse forsendelser 6 dage om ugen inden 7 om morgen, og første store kunde er 365 Media Scandinavias planlagte gratis morgenavis, Nyhedsavisen.
DHS frygter, at det nye selskab vil skævvride markedet
”Ved at lave denne selskabskonstruktion får Post Danmark et friere spillerum i forhold til, hvordan de behandler deres kunder. Men det nye selskab har jo en økonomisk ballast, der stammer fra monopolvirksomheden, og med den ballast kan selskabet måske påføre de konkurrenter, der er på markedet, en væsentlig skade i form af ulige konkurrencevilkår”, siger Henrik Hyltoft fra DHS til Børsen.
Børsen s14