Digital Darwinism er en af de nye bøger om den nye versus den gamle økonomi. Det er en bog som hurtigt har fået kultstatus, især i de nye dot com virksomheder på Manhattan og omkring San Francisco. For disse virksomheder er bogen næsten blevet en slags bibel. Og et lang stykke af vejen kan jeg være enig; det eren fremragende bog. Eneste “men“ er det naturligt meget amerikanske fokus, som ind imellem kan være svært at overføre til Europa, da både infrastruktur og især kultur er meget forskellig.
Bogen er, vil jeg mene, målrettet personer med en faglig interesse i forskellige aspekter af forretningslivet og dermed de muligheder der ligger i de nye medier. Altså en allround bog til de fleste af en virksomheds ledere. Men en allround bog, som rusker lidt op i de meget indgroede traditionelle opfattelser der eksisterer. Forfatteren forsøger på bedste vis at nedbryde den måde man altid har gjort tingene på og den måde man altså naturligt forsøger at overføre til de nye medier.
Bogen er grundlæggende inddelt i 7 dele, repræsenterende hvert sit bud.
* Bud 1 diskuterer opbygningen af mærker og især deres funktion som problemløsere
* Bud 2 diskuterer prissætningen i online verdenen
* Bud 3 snakker om værdien af ens kommunikation ved at indgå forskellige strategiske samarbejdsrelationer contra traditionelle kommunikationsformer
* Bud 4 tager udgangspunkt i informationer samt hvilke muligheder der er omkring samordning og bundling af disse
* Bud 5 diskuterer muligheden for at skræddersy produkter og distribution
* Bud 6 diskuterer den øgede værdi der kan skabes imellem køber og sælger
* Bud 7 sætter e-handel og omverdenen i et større perspektiv.
Alt i alt er bogen fremragende og inspirerende, anderledes kan det ikke siges. Og jeg vil mene både for dem der sidder i en af de “traditionelle“ virksomheder og ønsker at udvide deres horisont eller for dem som sidder i de nye virksomheder og som ønsker yderligere inspiration. Man bliver dejligt provokeret og får en masse gode ideer til hvorledes problemstillinger også kan angribes. Forfatteren forstår på en god måde at få pustet til, hvordan onlineverdenen kan ændre den måde man anskuer marketing og salg, distribution, logistik eller andre af virksomhedens funktioner. Og ikke mindst, hvordan samspillet gør virksomheden klar til det 21. århundredes udfordringer.
Eneste minus er dog dybden i bogen. At snakke om opbygning af mærker og mærkernes betydning på mindre end 20 sider betyder, at det ind imellem bliver overfladisk og ikke mindst efterlader læseren med en ærgrelse over at en spændende diskussion ikke bliver uddybet mere end den gør.
Selvom bogen bygger på amerikanske cases er det dog mere principperne bag casene, der er interessante. Men man kan godt savne en vurdering, baseret mere på vores egne forhold i Europa. Vi er trods alt en anden kultur med mange forskellige lande. En situation som ikke kan sammenlignes med USA, hvor kultur- og sprogforskelle trods alt ikke er så store.
Men når det er sagt alt i alt en fremragende bog som bestemt er værd at bruge nogle timer på.

Digital Darwinism af Evan I. Schwartz