Regnskabet for Charlie Tango A/S giver ikke det fulde billede af, hvordan det står til i det digitale bureau. 

Sådan lyder meldingen fra selskabets CEO, efter at bureauet i sidste uge udsendte en pressemeddelelse med tal, som ikke findes i bureauets offentliggjorte regnskab.

I pressemeddelelsen fra det digitale bureau hed det, at bureauet har ”en omsætning på omkring 300 millioner kroner” og ”beskæftiger over 200 medarbejdere”.

Men kigger man ind i det seneste regnskab fra Charlie Tango A/S, så kommer man til at lede længe efter disse tal.

I stedet fortæller regnskabet (der dækker 15 måneder, red.) om en bruttofortjeneste på 53,6 millioner kroner, 75 medarbejdere, et underskud på minus 10,7 millioner kroner – og en egenkapital på minus 2,3 millioner kroner. 

Tegner A/S-regnskabet et retvisende billede af Charlie Tango?

– Regnskabet fra den legale enhed Charlie Tango A/S indgår som en delmængde af den samlede forretningsenheds regnskab, der ikke selvstændigt offentligøres eksternt, skriver Charlie Tangos CEO, Lars Bjørn Falkenberg, der har svaret på Markedsførings spørgsmål via e-mail.

Det fulde billede af bureauet får man altså ikke i regnskabet. I hvert fald kan det – som Lars Bjørn Falkenberg formulerer det – ”være vanskeligt at konkludere noget entydigt i forhold til udviklingen i aktiviteterne i hele Charlie Tango baseret på den eksterne del af regnskabet alene”.

Bureauet bag MobilePay

Charlie Tango blev født som In2media tilbage i 1998 og var tidligt ude med at tilbyde virksomheder med at definere og gennemføre deres digitale transformationsstrategi. 

Bureauet er bl.a. kendt som udviklingskræfterne bag MobilePay, som i 2013 blev lanceret for Danske Bank.

I efteråret 2016 gik In2media sammen med det kreative bureau BABY og teknologi-eksperterne i InSilico – og i 2017 købte it-giganten KMD In2media-gruppen, som herefter blev døbt Charlie Tango.

Men hvor stort er  det digitale bureau Charlie Tango så reelt i dag? Er man 75 medarbejdere, som A/S-regnskabet siger – eller er man 200 medarbejdere, som hjemmesiden og pressemeddelelsen fra sidste uge fortæller?

– I dag er Charlie Tango A/S er primært et teknisk/legalt set-up, med en gruppe medarbejdere, der indgår i en større forretningsenhed med samme navn, skriver Lars Bjørn Falkenberg og tilføjer:

– Enheden beskæftiger medarbejdere, der rent kontraktuelt er ansat i andre af KMD koncernens selskaber i ind og udland, men som drives som en samlet organisation med eget navn og ledelse. Forretningsenheden Charlie Tango, som jeg er øverste chef for, beskæftiger omkring 200 medarbejdere. 

Og omsætningen?

– Den samlede omsætning fra Charlie Tango er for perioden 2018/19 vokset pænt til nu over 300 millioner kroner med en indtjening, der er på niveau med sammenlignelige selskaber, lyder det fra Lars Bjørn Falkenberg. 

Ser ikke noget problem

Er det ikke et problem, at de offentligt tilgængelige tal ikke tegner et retvisende billede? Regnskabet er vel kommunikation til markedet? Medier omtaler det, annoncører på jagt efter et nyt bureau kigger på det? 

– Vi oplever ikke i dagligdagen, at konstruktionen af vores forretningsenhed volder problemer i forhold til marked, kunder og medarbejdere, idet enheden i det daglige fungerer som en samlet selvstændig enhed. Med egen fælles ledelse og organisation fordelt på forskelige lokationer.

Men kan der ikke være en risiko for, at en potentielt ny kunde vurderer jer forkert, fordi man kigger på Charlie Tango A/S-regnskabet – og I dermed risikerer at gå glip af forretninger?

– Det er absolut en mulighed, jeg ikke kan udelukke, men ikke en problemstilling, vi er stødt på, oplyser Lars Bjørn Falkenberg.

Bruger andre tal over for kunderne

Lars Bjørn Falkenberg oplyser til Markedsføring, at man over for kunder, eksempelvis i forbindelse med udbud eller pitch, giver et dybere indblik i forretningen, når det er nødvendigt.

– Vi deler gerne vores resultater med både kunder og medarbejdere på relevante niveauer, og det har ikke på noget tidspunkt givet anledning til bekymringer og forbehold, skriver han. 

Kan det ikke give anledning til forvirring i markedet om, hvordan Charlie Tango reelt performer, og hvor store I i virkeligheden er?

– I forhold til det generelle marked, tænker jeg, at der givet vores KMD Group og NEC Corporation-ejerskab ikke er anledning til at betvivle vores forstsatte tilstedeværelse i markedet.

Med andre ord: Er man ude efter tal for eksempelvis bruttoavance og resultat før skat, så man kan holde Charlie Tangos performance op mod markedet, kommer man til kort. Med mindre altså, at man er “kunder og medarbejdere på relevante niveauer”.

MyResearch-direktør: ”Interessant”

Adm. direktør i MyResearch, Mogens Østergaard, der sammenligner bureauernes nøgletal i den årlige Trendrapport, kalder Charlie Tangos tal for interessante:  

– Sidste år havde Charlie Tango 76 medarbejdere, og i det regnskab, der netop er offentliggjort, står antallet til 75. Så at det nu ifølge pressemeddelelsen er oppe på 200 er selvfølgelig interessant.

Hvorfor det?

– Fordi det jo ville gøre Charlie Tango til det næststørste digitale bureau herhjemme målt på medarbejdere, efter Wunderman og foran Isobar og Novicell, siger Mogens Østergaard.

Påvirket af omkostninger

Om A/S-regnskabet – der altså er de eneste Charlie Tango-tal, der er officielt kommunikeret – og som viser et underskud på 10,7 millioner kroner og en negativ egenkapital, forklarer Lars Bjørn Falkenberg:

– Alt i alt er regnskabet som forventet, og vi følger de overordnede sigtelinjer, som blev lagt i forbindelse med opkøbet og dannelsen af Charlie Tango-forretningsenheden i sommeren 2017. 

Han uddyber om regnskabsperiodens omkostninger:

– Set isoleret på Charlie Tango A/S-delens regnskab er det påvirket af omkostninger til organisationsændringer og -udvikling, uddannelse og træning, herunder certificeringer, investeringer i ny infrastruktur, ERP-systemer mm. samt generelt forbedrede ansættelsesvilkår for medarbejdere i de tilkøbte selskaber.

Kan ikke oplyse tal for forretningsenheden

Med hensyn til den samlede Charlie Tango-enheds resultat for 2018/19, er der ifølge Lars Bjørn Falkenberg tale om helt andre tal:

– Det er kendetegnet ved en pæn vækst samt en omsætning, der passerer 300 millioner kroner. Vores indtjening for den samlede enhed er positiv, og vi befinder os på niveau med sammenlignelige virksomheder i markedet. 

Vil du oplyse bruttoavance, personaleomkostninger og resultat før skat-tal for den samlede Charlie Tango-enhed?

– Desværre. Vi er som selskab i en børsnoteret gruppe underlagt bestemmelser omkring offentliggørelse af detaljerede regnskabstal på forretningsenhedsniveau. Så jeg må henholde mig til de informationer, der allerede er givet til markedet om Charlie Tango-forretningsenhedens 2018/19 resultater, skriver Lars Bjørn Falkenberg til Markedsføring.