Internettet svækker danske bank-kunders loyalitet, og bl.a. derfor tror adm. dir. Henrik Vad, Din Bank, på, at der er bedre basis end tidligere for vækst for internet-banker.
– Det er rigtigt, at danske bankkunder hidtil har været meget træge i forhold til at skifte bank. Men i takt med, at internettet vinder frem og bl.a. sikrer større gennemsigtighed, tror jeg på, at flere og flere kigger sig om efter det bedste tilbud. Der er flere analyser, der peger på, at loyaliteten er faldende, siger Henrik Vad.
Den stigende illoyalitet finder dog ikke opbakning hos direktøren for Danske Netbank, John Andersen.
– Fakta er, at det ikke forholder sig sådan. Analyser – bl.a. i Finansrådet – viser, at loyaliteten ikke er faldende. Internettet er et af de elementer, der har betydning – og et element, der selvfølgelig får voksende betydning – når danskerne skal vælge bank. Men der indgår mange andre elementer, siger John Andersen.
Henrik Vad opgør antallet af internet bankkunder til ca. 720.000, men henviser samtidig til analyser, der viser at 54 pct. af danskere på internettet overvejer at skifte til en internet-bank.
– Man kan altid diskutere sådan nogle tal, men det er ikke afgørende, om de reelt skal være lidt større eller lidt mindre. Det afgørende er, at det er et marked i bevægelse, siger Henrik Vad.

AGGRESSIV PLAN
På den baggrund har Din Bank nu lanceret en aggressiv plan, der over de næste tre år skal give banken 50.000 nye kunder til de 30.000, banken allerede har.
Dermed kaster Din Bank sig aggressivt ind på det stærkt konkurrenceprægede marked for internet-banker. Din Bank er oprindeligt en bank forbeholdt kunder i Kommunernes Pensionsforsikring. Banken har dog siden 1. januar 1999 også haft den rene internet-bank Bank24.dk. Nu er de to bank-koncepter slået sammen således, at Din Bank fremover er en internetbaseret direkte bank åben for alle – i direkte konkurrence med både storbanker og andre internet-banker som f.eks. Basisbank.
Henrik Vad understreger dog, at Din Banks mål først og fremmest retter sig mod at flytte kunder fra de etablerede banker, fordi man kan tilbyde væsentlig mere attraktive rente- og gebyr-vilkår. Markedsføringen vil da også fokusere meget på pris-fordelen ved at skifte.

OP AD BAKKE
Ambitionerne får følgende kommentar med fra John Andersen: – I forhold til de ambitioner, der udtrykkes blandt net-banker, så er den danske befolkning efterhånden en hel del for lille. Vi skal nok op på at være en 10-12 millioner mennesker for, at alle satsninger skal lykkes. Det bliver kort sagt temmelig meget op ad bakke for en række af aktørerne på markedet.
Din Bank er dog parat til at sætte handling bag ambitionerne og for at trænge igennem markedet har banken mere end 10 doblet markedsførings-budgettet. Sidste år brugte banken blot 1,6 mio. kr. I de kommende tre måneder lyder budgettet alene på 10-12 mio. kr. på at markedsføre den ny strategi. I alt er der afsat et budget på 50-60 mio. kr. over de næste tre år. Der kan dog justeres på budgettet i forhold til, hvordan kunde-tilgangen går.
– Målsætningen er sat på basis af bl.a. internationale erfaringer, der fortæller noget om, hvad en bank som vores kan forvente at opnå ved et markedsførings-forbrug på XX kroner, siger Henrik Vad, og tilføjer, at målsætningen er at gøre Din Bank til førstevalg for de kunder, der tænker på pris ved valg af bank.
Kampagnen, der er udformet af Umwelt, starter i februar og vil komme til at køre på tv, i dagblade og på outdoor. Banken har samtidig fået udformet et nyt logo og en ny skrift, der lyder navnet Money. Logo og skrift er designet af bureauet e-Types.