Dansk Magasinpresses Udgiverforening (DMU) skærper nu tonen over for Post Danmark i diskussionen om bladportoen. Det sker med to provokerende annoncer som i første omgang kun er sendt direkte til Post Danmarks administrerende direktør Helge Israelsen.

– Vi har endnu ikke besluttet, hvad vi vil gøre med annoncerne, så alt er åbent. Men i bund og grund handler det for os om at komme i dialog med Helge Israelsen, så derfor er han vores målgruppe, siger DMUs formand Nils Priemé, der desuden er direktør for Aller.

Anledningen til at sende annoncerne til Helge Israelsen er opstået i forbindelse med en sag, hvor Post Danmark ikke har leveret et nummer af FamilieJournalen i store dele af Jylland til tiden. PostDanmark har forsøgt at dække sig ind under nogle regler om, at ugeblade skal indleveres tre dage før udsendelsesdagen, mens dagblade kan vente til dagen før. For 1 kr. ekstra kan ugeblade dog også vente til dagen før, og det er rent faktisk, hvad Aller har gjort. Annoncerne er fremsendt i forbindelse med dialogen om denne sag.

Striden mellem DMU og Post Danmark er skabt af det finanslov-forlig, der indebar en besparelse på 10 pct. af tilskuddet på en halv milliard kroner. Det er først og fremmest gået ud over ugeblade og magasiner.

– Til gengæld har en lang række blade ændret adfærd efter de nye regler, således, at de nu henter et større tilskud, og derfor er slutresultatet, at besparelsen ikke er opnået, siger Allers bladsalgschef, Gregers Mansfeldt.30 GANGE

I annoncerne spiddes Post Danmark gennem en tekst omkring hvor stor forskel, der geografisk og demografisk er på Norge og Danmark. Norge er stort og tyndt befolket, Danmark er lille og tæt befolket, og hvordan kan det så være, at det koster dobbelt så meget at sende et Se og Hør fra København til Skagen (525 km) som det gør at sende et Se og Hør fra Oslo til Ishavet (2.434 km)? Prisen pr. kilometer er 30 gange så stor. Annoncerne viser desuden priserne i Sverige og Finland, der er tilsvarende mindre – ja faktisk er Finland nede på en femtedel.

– Og i vore nabolande er porto-tilskuddet fjernet, så prisforskellen skyldes ikke det, siger Nils Priemé, der ikke er i tvivl om, at hele diskussionen om bladtilskuddet handler om at gøre Post Danmark moden til et salg. Han er heller ikke i tvivl om, at de grundlæggende problemer ligger i, at Post Danmark måske har for høje omkostninger.

– Det handler om at være konkurrencedygtig. Der havde ikke været et Aller i dag, hvis vi ikke med jævne mellemrum havde taget fat i vores omkostninger, siger Nils Priemé.

I tilfældet med bladtilskuddet koster det 15 mio. kr. om året, og selvom Aller har et betydeligt større overskud, så ændrer det ikke Nils Priemés holdning.

– Det er vores opgave at overvåge omkostningerne – uanset om det er porto, papir eller lønninger, siger Nils Priemé, mens Gregers Mansfeldt supplerer: – Det er jo penge lige ud af bundlinjen.

Regningen er lidt mindre for Egmont, mens den er på samme niveau hos Bonnier, så de tre virksomheder alene repræsenterer det meste af den ønskede besparelse.

Nils Prime karakteriserer reglerne om bladtilskud som forskelsbehandling, og der er da også sendt en klage til EU, som nu er under behandling.

– Når Bonnier sender deres bilblad på gaden, så betaler de 6-7 kr. pr. eksemplar. Når FDM sender Motor på gaden, så betaler de et par kroner, fortæller Gregers Mansfeldt.ALTERNATIV DISTRIBUTION

Sideløbende med forsøget på at komme i dialog med Post Danmark arbejder Aller, Egmont og Bonnier også på at etablere alternative distributionskanaler. Der er eksperimenteret med Jyllands-Posten i Århus og på Bornholm distribueres ugebladene ikke mere gennem Post Danmark.

– Jeg er overbevist om, at der vil komme mere konkurrence – også fra store udenlandske selskaber. Men det bliver ikke nogen helt let opgave at få etableret et ordentlig distributions-system, og derfor vil vi fortsat gerne i dialog med Post Danmark, siger Nils Priemé.

– Da tilskuddet blev fjernet i Sverige steg priserne også. Men så blev der etableret et konkurrerende selskab, City Mail, og det fik det svenske postvæsen til at reagere, fortæller Gregers Mansfeldt.

– Og ved du hvem, der siden har købt City Mail? Engelske Royal Mail, siger Nils Priemé.

For Nils Priemé handler det også om det danske sprog.

– Tilskudsreglerne forhindrer, at bladene samtidig kan ligge i løssalg. Det betyder, at et blad som National Geographic kun sælges i abonnement på dansk, mens det ligger på engelsk i butikkerne. Jeg kan ikke se den dybere mening i den politik, siger Nils Priemé.