Konkurrencestyrelsen betegner Danmarks Radios samarbejde med TDC som ”problematisk”, fordi det giver TDC en fordel frem for konkurrenterne og dermed bedre muligheder for at etablere sig på markedet. Det viser, at der er brug for klare retningslinjer for DR’s kommercielle aktiviteter på mediemarkedet, lyder det fra styrelsen.
Børsen s16