Hvis generalforsamlingen i næste uge i Danske Reklamebureauers Brancheforening gør, som bestyrelsen foreslår, så bliver vedtægterne ikke bare ændret – så får foreningen også et nyt navn.
Bestyrelsens forslag er, at gøre DRB til DRRB – hvilket så kommer til at stå for Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening. Dette navn er det, der skal dække over, at foreningen ønsker at åbne sig mere op over for en ny type medlemmer – med fokus på først og fremmest nogle af de nye web-bureauer.
– Vores medlemmer beskæftiger sig med at skabe relationer, og i vores terminologi er internettet et af midlerne til dette. Vi ønsker ikke at konkurrere med IT-brancheforeningen, siger DRBs direktør Finn Kern.
DRBs formand Søren Kyllebæk præsenterede på et bureauleder-seminar i slutningen af januar et strategi-oplæg, der handlede om at åbne foreningen op over for den nye økonomis kommunikations-virksomheder og samtidig trimme foreningen til i højere grad at tage del i den nye økonomi. Oplægget rummer nogle ændringer i vedtægterne og medlemsdefinitionen, og bestyrelsen har nu konfirmeret oplæggets fremsættelse på generalforsamlingen.
Der skal desuden ske nogle ændringer i bestyrelsen. Adm. dir. Peter Brunkel, D’Arcy, udtræder, og bestyrelsens forslag til nyt medlem er adm. dir. Jette Nejstgaard, Lowe Lintas & Partners. Hun har hidtil været suppleant. Jørgen Almberg fra DotZero udtræder som suppleant efter, at bureauet er blevet købt af Grey, og det samme gør Jens Heimburger. Bestyrelsens forslag til nye suppleanter er: Eva Stub Fischer fra Campaign Company, Juliane Meulengracht, BBDO og Jens Thrane-Møller, Reklametjenesten. Med i alt tre piger knyttet til bestyrelsen, vil spinnesiden være bedre repræsenteret i DRBs bestyrelse end nogensinde før – omend et medlem og to suppleanter næppe vil få ligestillings-folk til at falde ned af stolen af bare imponerethed. fin