”Loyale” og ”ikke kommercielle” dybe links er lovlige. Det slår Sø- og Handelsretten fast i den første dom, der nogensinde er faldet på området. Den rokker ved den hidtidige praksis på området, og dommen indskrænker dermed beskyttelsen af databaser og udvider rammerne for dybe links. Det kan få store konsekvenser for mange netmedier.
JP Digitalt s2