For mange danske virksomheder er det at være på nettet en stor satsning, men det er ikke længere nok. Nu gælder det om at lægge handelen ud på nettet.
– Var det at være på nettet en stor satsning, vil e-commerce være en revolution for en virksomhed, siger Richard Törnblom, senior vicepræsident i e-bureauet Adera i Skandinavien. Igennem flere år har Adera arbejdet på at løse komplicerede internetløsninger for virksomheder i Skandinavien. I de seneste år har Adrea også arbejdet sig ind på det danske marked af bureauer, som gør virksomheder klar til e-commerce.
Richard Törnblom mener, at stort set alle virksomheder, lige meget om de producerer kaffe eller computere, vil kunne øge effektiviteten og salget ved at indføre e-commerce. Han nævner Dell computer som et eksempel på en virksomhed, der har lagt meget af deres handel ud på nettet og har succes med det.
– Dell er blevet et bedre varemærke og deres succes har gjort, at den store konkurrent Compaq pludselig er blevet bange.
Han understreger, at handel på nettet ikke kun er mellem kunde og producent. E-commerce foregår også mellem business to buisness relationer.
– Det er også her, at markedet ændrer sig hurtigt og er man ikke med, vil man hurtigt begynde at tabe markedsandele, siger Richard Törnblom.
Ved at indføre e-commerce mellem virksomhedens sælgere og kunder bliver det nødvendigt at omdefinere virksomheden fuldstændig. Det vil blandt andet kræve uddannelse af medarbejderne både eksternt og internt, for at kunne få fuld glæde af e-commerce, der fordrer en god dialog med de forskellige afdelinger. På den måde er e-commerce første skridt på vejen til at gøre virksomheden en ren e-buisness.
– E-commerce ændrer den måde, man tænker i virksomheden på. I USA og Sverige er mange virksomheder allerede på vej ind i e-buisness – i Danmark er man stadig lidt bagefter. Men det går stærkt og man må huske på, at et år i den virkelige verden svarer til tre måneder på nettet.

DISTRIBUTøRERNE ER TRUET
Firmaer eller producenter vil med e-commerce opleve, at de sagtens selv kan stå for den personlige kontakt til kunderne. På den måde vil e-commerce hurtigt kunne true distributørernes eksistens.
Ian Eggs, der er direktør for Adera i Danmark, giver et eksempel på hvordan e-commerce kan forbedre en virksomhed. En bukseproducent, som tidligere øgede salget ved at ansætte flere sælgere til at lave mere opsøgende arbejde, vil i fremtiden kunne lave et website, der kan stå for kontakten til såvel distributører som kunder. Distributørerne kan bruge nettet til at se hvilke varer, der findes og bestille dem via nettet. Producenten kan holde distributørerne til ved f.eks. at give en ekstra rabat, hvis de vælger at bruge nettet.
– Sælgerne kan dermed koncentrere sig om at lave opsøgende salg, siger Ian Eggs, der mener, at distributørerne skal passe på ikke at blive hægtet af. De er det led i kæden, som bedst kan undværes, når virksomheder overgår til e-commerce.
– Kunden kan jo bestille sine bukser over nettet – direkte fra producenten – og på den måde få den rabat, der var påtænkt distributøren, som dermed er blevet unødvendige, siger han.

DISTRIBUTION ER KING KONG
Richard Törnblom forudser, at kundekontakten fremover vil være mellem kunde og producenten eller kunde og de store portaler, som har udviklet sig i at gøre livet “lettere“ for kunden. Blandt andet nævner han bogportalen Amazon, der har et fuldt udbygget billede af deres kunder, fordi man som kunde skal efterlade en profil af sig selv, når man handler.
– Dermed kan de lave en fuldstændig kunderelateret markedsføring, siger Richard Törnblom, der er sikker på, at selve distributionen i fremtiden stadig bliver meget vigtig.
– I USA har de store virksomheder fundet ud af at hvis kontakten til kunden er “Kong“, så er distrubitionen “King Kong“. Skal man have succes på nettet skal man opfylde det man lover. For bliver kunden først skuffet, kommer han ikke tilbage, siger han.Box

Hos Adera group arbejder man meget på at gøre virksomheder klar til de nye muligheder som ligger i e-commerce. Når man arbejder med at gøre en virksomhed klar til e-commerce gør man det inden for tre områder på en gang. Det drejer sig IT, markedsføring og management.
– En strategi skal være baseret på alle tre dele, for ingen af dem har sandheden, men kun en del af den. Derfor har vi hos os ansat repræsentanter fra alle tre verdener, som vi forsøger at få til at tale sammen. Samlingspunktet bliver e-strategien, siger Richard Törnblom. Adrea forsøger altid at lave en løsning, der kan sætte virksomheden i gang på kort sigt, men man sørger hele tiden for at have ideer om, hvordan man kan komme videre.
Man har en både små og som store virksomheder som kunder, men det er ofte de små virksomheder, der er mest åbne over for at tænke e-strategier
– De små ser en mulighed for at overtage de store, der ofte fungerer som kæmpe skibe med en fast kurs mod afgrunden, siger han.