De har ikke tradition for at rende af pladsen hos det nu over 50 år gamle reklamebureau Nørgård Mikkelsen. Men nu skal det være, lyder det fra bureauets adm. direktør gennem 21 år, Erik Laumand.

Den 1. april stopper han som bureauets øverste chef, og overlader i et naturligt generationsskifte stafetten til en 2-mands-ledelse bestående af Kasper Jensen, der får titel af CEO og ansvar for udviklingen af bureauets kompetencer og salg, og COO Bodil Ibsen, der får ansvar for Nørgård Mikkelsens drift.

– Kasper og Bodil har gennem længere tid stået i spidsen for netop disse opgaver i den nuværende tre-mands direktion. Samarbejdet fungerer fremragende, og det bliver nu udbygget med yderligere ledelsesopgaver i en to-mands ledelse, hedder det i en meddelelse fra bureauet. 

Dermed får Nørgård Mikkelsen ny ledelse for blot anden gang, siden Ove Nørgård Mikkelsen grundlagde det i 1967. 

Bodil Ibsen, som har været 26 år hos Nørgård Mikkelsen, siger i forbindelse med skiftet: 

– Kasper og jeg har været med til at drive bureauets udvikling ind i en ny tid, hvor kravene til specialistviden og dokumenteret effekt hele tiden stiger. Vi glæder os til at stå i spidsen for at føre disse tiltag videre og udnytte fremtidens muligheder.

Kasper Jensen, som har været 14 år hos Nørgård Mikkelsen, supplerer:

– Bodil og jeg komplementerer hinanden rigtig fint. Og ledelsesopgaven er – når man både skal drive den eksisterende forretning og samtidig konstant udvikle bureauet efter nye kundebehov – så stor, at vi begge foretrækker en reel 2-mandsledelse. 

Sælger ejerandel

Selv siger Erik Laumand om beslutningen:

– Jeg modtog stafetten og et veldrevet bureau fra Ove Nørgård Mikkelsen for 21 år siden. Jeg er både glad og stolt over, at jeg – efter at have gennemlevet en digital revolution som totalt har forandret markedsvilkårene – afleverer et lidt større og fremtidsparat bureau til et så stærkt, internt makkerpar som Bodil og Kasper – de er et unikt team. Det er selvfølgelig lidt vemodigt at stoppe den daglige gang på bureauet efter 35 år, men jeg glæder mig meget over at have fået muligheden for at spille en aktiv rolle som bestyrelsesformand, både her og i andre 3C-selskaber.

I dag ejes Nørgård Mikkelsen 50 procent af Niels Thorborgs 3C Media, og 50 procent af 10 partnere. I forbindelse med skiftet oplyser Erik Laumand til Markedsføring, at han sælger sin ejerandel af bureauet til de øvrige partnere. Der tages ikke en ny partner ind, så bureauet vil fremadrettet have 9 partnere – alle aktive. 

I Nørgård Mikkelsens bestyrelse bliver den nuværende formand, Niels Thorborg, næstformand, og fremover udgør han og Erik Laumand bestyrelsens formandskab.

Sideløbende fortsætter Erik Laumand som bestyrelsesformand i 3C-selskaberne Hesehus A/S, PR- og kommunikationsbureauet KommPress A/S og i musikbureauet LIVE Culture ApS samt som næstformand i Odense Sport & Event A/S. 

Den formelle overgang sker pr. 1. april 2019 i forbindelse med Erik Laumands 35 års jubilæum hos Nørgård Mikkelsen.