nEuroman og Eurowomans profiler som annoncemedier vil være det primære fokus-område for udviklingen af de to blade efter at Egmont Magasiner har købt dem af den oprindelige stifter Peter Linck.
Han købte for godt en måned siden bladene ud af den børsnoterede Søndagsavisen, men har altså nu hurtigt solgt dem videre.
– Selvfølgelig vil vi gerne have et højere oplag på bladene. Men vi ser dem først og fremmest som gode højprofilerede annoncemedier, og vi vil være meget agtpågivende over for ikke at udvande denne profil, siger adm. dir. Kjeld Lucas, Egmont Magasiner. Euroman og Eurowoman ligger oplagsmæssigt lige under 20.000.
Købet af de to blade indgår i selskabets to-strengede strategi, hvor man på den ene side har ugeblade og på den anden måneds- og special-magasiner. På dette markedsområde har Egmont Magasiner dog hidtil kun repræsenteret titlerne Gravid og Vi Forældre, og Euroman og Eurowoman er således en væsentlig styrkelse af forretningsområdet.
Med Eurowoman matcher Egmont desuden konkurrenten Aller bedre på damemarkedet. Aller har både Femina og månedsbladet In, mens Egmont hidtil “kun“ har haft Alt for Damerne.
– Vi har en rigtig god position på markedet for ugeblade. Vi ønsker at styrke os inden for forretningsområdet måneds- og specialblade og vi vil være interesseret i at gøre det både gennem opkøb og gennem nye titler, siger Kjeld Lucas.
Han ser Euroman som det førende blad på mandemarkedet og det blad, der har sat dagsordenen. Og så ser han internationalt potentiale i de nye titler.
– I første fase skal vi have bladene på plads på det danske marked. Men i anden fase ser jeg potentiale for at bruge Egmonts internationale ekspertise til at bringe bladene ud på nye markeder, siger Kjeld Lucas og tilføjer, at det ikke nødvendigvis indskrænker sig til det nordiske område.
Kjeld Lucas afviser desuden, at Euroman kan være en forløber for et egentlig mandeugeblad.
– Min holdning til det spørgsmål er fortsat den samme. Pt. ser jeg ikke noget potentiale for et egentligt ugeblad for mænd, og jeg ser desuden Euroman først og fremmest som et godt månedsblad, siger Kjeld Lucas.
Hos Søndagsavisen er der ingen bitterhed over den måden handlen med de to blade er forløbet.
– Bladene passer godt ind i Egmont udgivelsesplan. Vi kan kun være glade, hvis de får succes, siger Jørgen Wittenkamp, vice adm. dir. i Søndagsavisen. Han håber, at det vil lykkes for Egmont at udvikle den internationale satsning, som Søndagsavisen var ved at sætte igang.