Det har netop været skiftedag for de tre medarbejdere, som hidtil har udgjort reklamebureauet Courage/BDDP’s interaktive afdeling, Courage Interactive. 1. februar rykkede den daglige leder, Nicolai Leth Christiansen, samt to multimediedesignere til Eliasson & Jesting TBWA Dialog, hvor de skal stå for den del af dialogmarkedsføringsområdet, der handler om multimedia, interaktivitet og kommunikation på Internettet.
Nicolai Leth Christiansen er samtidig blevet medejer af E&J TBWA Dialog, som allerede i en periode har arbejdet med Internetløsninger.
Jens Finnur Eliasson fremhæver som baggrund for det nye tiltag, at man også i TBWA-regi oplever, at kunderne i stigende grad har Internettet med langt fremme i prioritetsrækken, når budgetterne tilrettelægges.

OG HVAD GøR COURAGE Så?
– For Courage kommer de tre medarbejdere i Courage Interactive’s beslutning om at flytte til TBWA faktisk ikke på tværs, siger Sune Bang, Courage.
– Vi har i en periode gået med nogle overvejelser om struktureringen af den interaktive afdeling, for erfaringerne har efterhånden vist os, at det er en væsentligt mere kompliceret og ressourcekrævende proces at arbejde med interaktive elektroniske medier, end vi havde forestillet os, da vi startede for 2 år siden.
– Som reklamebureau er det kommunikation, der er vores stærke side – vi ville jo heller aldrig finde på at åbne et trykkeri – og det er derfor også på kommunikationsdelen, vi i fremtiden vil lægge kræfterne, når det gælder de nye medier. Den tekniske side af sagen må ikke fylde så meget i det daglige arbedje med tingene, som den viste sig at gøre i det set-up vi havde skabt. Det har været vanskeligt at styre både budgetterne og balancen mellem selve kommunikationsdelen og den bagvedliggende tekniske løsning.
Det mener man at have fundet en løsning på, idet Courage har lavet en aftale med Interactive Media Solutions, som i fremtiden skal tage sig af den produktionsmæssige side – i princippet som produktionsafdeling for Courage Interactive.
– Vi har overvejet, om vi skulle beholde den interaktive afdeling som en selvstændig afdeling. Det har vi besluttet at gøre foreløbig, men det bliver med henblik på at integrere den i bureauet, når tiden er moden til det. Vi skal altså ud at ansætte nye folk, men det bliver folk, der kan lægge hovedvægten på kommunikation – med den forskel fra “almindelige“ bureaufolk, at de skal have en særlig forståelse for computeren som medie.
Indtil det er på plads, overtager Sune Bang selv ansvaret for Courage Interactive.