Wonderful Copenhagen har specialiseret sig i internationale netværk, hvor man kan trække på hinandens ekspertise og erfaringer, ligesom man er fælles om markedsføringen og brandingen. Det seneste skud på stammen er et stort baltisk krydstogtsamarbejde. Her er Wonderful Copenhagen primus motor på det storstilede projekt. Projektet har allerede skabt stor international interesse, og har bl.a. været på forsiden af USA Today.
Når det regner på præsten, så drypper det på degnen. Nogenlunde sådan er filosofien hos Wonderful Copenhagen. Her tør man nemlig godt alliere sig med sine konkurrenter fordi man ved, at man nok skal få sin bid af kagen:
– Verden bliver mindre og mindre, og internationale netværk er fremtiden, siger salgs- og marketingdirektør Ole Andersen fra Wonderful Copenhagen.
– Danmark er en del af en region, og hvis vi vil have flere krydstogtskibe til at lægge til i Københavns Havn, ja, så er markedsføringen og brandingen af én større region svaret.
Det baltiske krydstogtsprojekt er, ifølge Ole Andersen, et eksempel på et projekt med perspektiv indenfor erhvervssamarbejde, med København i front. Samarbejdet baserer sig på to indsatsområder, nemlig destinationsudvikling og markedsføring.
Destinationsudviklingen retter sig især mod at opgradere og ensrette servicestandarden, og her er Wonderful Copenhagen med til at hjælpe de andre destinationer med at blive gode til at tage imod:
– København er berømt som ankomsthavn for krydstogter. Og den ekspertise bliver nu, og over en tre årig periode, delt med de øvrige havne i det baltiske krydstogtprojekt. Det hand ler om ensretning af ting som sikkerhed, standard, interessante turistprodukter m.v.

Et brand

Mht. fælles markedsføring handler det om at koncentrere kræfterne om at udvikle et brand for regionen og fælles markedsføringsaktiviteter med fokus på pressebearbejdning og salgsinitiativer over for krydstogtindustrien.
– Det store arbejde ligger bl.a. i, at finde en fælles branding, der skal bygge på havnenes forskelligheder. Det er ikke nogen let sag, indrømmer Ole Andersen.
Men bureauet BBDO er sammen med Sepia Proximity sat på sagen med at få forskellighederne kogt ned til én fælles branding af de deltagende 12 havne i Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Estland, Letland, Litauen, Rusland, Norge og Danmark.
Målet er 20 pct. flere krydstogtgæster i regionen. Og man er meget optimistiske, da flere og flere krydstogtgæster lægger vejen forbi København. Siden 1998 er antallet af passagerer mere end fordoblet til de forventede 350.000 passagerer i 2005. Målet er også at fastholde Københavns position som ”tur naround havn”, hvor krydstogtgæsterne begynder og slutter deres sørejse. Denne position er øget med 72 pct. og skal altså både fastholdes og øges:
– Og her kommer pointen med netværks-samarbejde ind. Der er jo grænser for, hvad vi alene kan trække til. Derfor er en ny krydstogtspakke med nye og interessante rejsemål med til at øge interessen for regionen, og dermed også København, pointerer Ole Andersen.

Perler på en snor

Og Ole Andersen ved, hvad han taler om. Han har siden sin start hos Wonderful Copenhagen for fem år siden, arbejdet meget med netværks-ideen. Og i dag er organisationen involveret i internationale netværk indenfor kongresområdet, BestCities.net, storbyferie, European Cities Tourism (ECT), samt international markedsføring af Øresundsregionen (IMO) og medlemskab af den internationale turisme og konferenceorganisation (IACVB).
– Via netværks-samarbejderne er vi med til at sikre København en stærk position. I det baltiske krydstogtsprojekt bliver København en stærk partner på det interna tionale krydstogtsmarked. Turisterne ser Baltikum som perler på en snor og ikke kun en enkelt perle. Derfor giver det mening, at vi i fællesskab udbyder vores produkter, så hele perlerækken glimter, siger Wonderful Copenhagen’s salgs- og marketingchef.

Boks:Målet er at sikre 20 pct. flere krydstogtsgæster til Baltikum samt 4 pct. vækst i den baltiske regions markedsandel af krydstogter på verdensplan.
EU-programmet interreg IIIB støtter samarbejdet med 635.000 Euro, der har en samlet projektøkonomi på 1,3 mio. Euro.
I 2004 vil den samlede omsætning for krydstogtsindustrien i København være på 578. mio. kr.
Fællessekretariatet og projektledelsen for samarbejdet bliver placeret hos Wonderful Copenhagen, som er Københavns officielle kongres- og turismeorganisation.
SAS Group og Rezidor SAS indgår som sponsorer og er henholdsvis officel fly- og hotelpartner.