I betragtning af de formaninger om international solidaritet, der prægede argumentationen forud for den seneste folkeafstemning, kan man undre sig over, at hverken tilhængere eller modstandere har gidet interessere sig for nobelpristageren Robert Mundells forslag til en verdensvaluta, der fusionerer dollar, euro og yen. Økonomiprofessoren fra Columbia University offentliggjorde sin idé for IMF, Den Internationale Valutafond, på en konference i Washington og bebrejdede stormagterne, at de hidtil har været afvisende.
Ideen er endda ikke ny. Da IMF blev etableret for et halvt århundrede siden, indeholdt planen en skitse til en international valutaunion, men USA strittede imod. Mundell, der blev prisbelønnet sidste år og er blevet kaldt “euroens fader“, begrunder sit nye forslag med, at den voksende globale økonomi øger behovet for et universelt betalingsmiddel.
Et praktisk, men i den store sammenhæng ligegyldigt argument for Danmarks indlemmelse i den europæiske møntunion, var afskaffelse af besværet med at veksle penge ved rejser og handel indenfor Unionens grænser. Med en verdensvaluta vil denne ulempe helt falde bort
I en række lande med svag økonomi er den amerikanske dollar konge. Den lokale nationalbank udsteder mere eller mindre værdiløse papirslapper, hvis købekraft forringes dramatisk, og USD er den sikre tilflugtsvaluta. Som turist i det gamle kommunistiske østeuropa kunne man købe luksus til næsten ingen penge i dollarbutikkerne for næsen af de indfødte, som måtte nøjes med lokal tobak og cacaofri chokolade. På Cuba kan man stadig møde denne form for økonomisk apartheid. Bemærk, at Coca-Cola er blevet indført i det stalinistiske frilandsmuseum Nordkorea, hvor Svend Auken holdt så meget af at komme i sine yngre dage. Forhåbentlig kludrer nordkoreanerne ikke med returflaskerne.
Verdensmønten vil gøre valutaspekulanterne arbejdsløse, og det vil også være en klar fordel. Hende med håndtasken kunne ikke blive træt af at advare alle i skolegården mod risikoen for, at den danske krone blev sat under pres, og at det derfor var nødvendigt at sidde med ved bordet. Til trods for hendes opfordringer til pengemagten om at give nej-sigerne en lærestreg har den danske økonomi det fortræffeligt.
Penge er et omsætningsmiddel, ikke en vare. Det er pengenes købekraft, der er interessant. Ordet stammer fra pecunia, latinsk for kvæg, og vi skal være glade for, at vi ikke skal rende rundt med en flok uregerlige okser henne i Suppebrugsen med risiko for kaniner som byttepenge. Med én møntfod er der ikke længere mulighed for at spekulere i forskellen mellem forskellige valutaer. Det er synd for banker og banditter, for os andre vil det være et fremskridt.
Hvorledes man rent teknisk vil forsyne samtlige landes nationalbanker med en passende pengemængde er endnu uklart. En central styring af det globale betalingssystem, altså en World Central Bank, er nødvendig. For at være medlem af European Monetary System skal man opfylde de såkaldte konvergenskrav, der blandt andet lægger loft over inflationen, den må ikke overstige 3%. En sådan forhindring kan de fattige lande ikke overvinde.
Med mindre nobelprofessor Robert Mundell blot er en charlatan, der skal gøre sig bemærket i en kreds af beundrende fagfæller, bør hans teorier om en verdensvaluta vurderes nøje og fremlægges for offentligheden i en tilgængelig form. Danmark som foregangsland, og det ville ikke være dårligt, hvis WCB’s hovedkvarter blev placeret i Ørestaden. En belønning til det lille, kloge demokrati mod nord, som uforfærdet satte sig op mod den herskende økonomiske verdensorden og sørgede for, at seks milliarder mennesker fik penge mellem hænderne.
Hvad er en WORLDOLLAR værd? Hvilke værdier repræsenterer denne universelle møntfod? Engang lå der guld til dækning af seddelomløbet i Nationalbankens kælder. Så løsrev man sedlerne fra guldet og indførte matematiske metoder til fastsættelse af pengemængden. Svarer 1 WD til 1 liter olie? Næppe en klog målestok. Lad os se, hvad professoren har fundet på.
En særlig julehilsen til Publicis (bemærk bureauets flotte og udadvendte facade i Bredgade i København), der har fået til opgave at introducere Euroen i de lande, der er gået på galejen. Hvilket job, hvilken tillid, hvilken prestige! Penge er en vidunderlig vare at reklamere for, et højinteresseprodukt. At seddelprøverne virker temmelig ferske, er en detalje, for i løbet af ti år foregår al pengeoverførsel elektronisk, sandsynligvis ved hjælp af en mobiltelefon, således at penge i gammeldags forstand afskaffes. Samtidig vil det være EU’s definitive anslag mod den illegale økonomi, fordi alle transaktioner registreres. Til den tid vil USD blive ekstra efterspurgte i Palermo, for USA kaster ikke dollaren i en global smeltedigel.