Med BroBusiness bygger ErhvervsBladet bro over Sundet, og satser for første gang uden for Danmarks grænser. Tillægget, der vil udkomme hver 14. dag, er annoncebaseret ligesom hovedbladet. Det helt unikke ved tillægget er, at det udkommer på både dansk og svensk, og altså helt uden oversættelser.
– BroBusiness skal fremstå helt originalt, hvor både det redaktionelle og annoncerne bliver dansk og svensk “blandet ind i hinanden“, siger annoncedirektør Peter Lenthe, ErhvervsBladet, og understreger, at målet er 50/50.
– Det har vi, med hjælp fra det svenske og danske handelskammer besluttet, som et led i integrationen mellem de to regioner.

EN STADIG UDVIKLING
Tillægget er bygget op med det mål, at svenske journalister skriver om de svenske forhold og danske journalister om de danske. På annoncesiden tager MP Media i Vellinge syd for Malmö sig af de svenske annoncører. Og BroBusiness har indtil videre fået to svenske freelance journalister tilknyttet. Tillægget kører ikke temaer, men der lægges stor vægt på de faktuelle ting og BroBusiness skal, ifølge Peter Lenthe, hele tiden være i udvikling.
– Vores første nummer af BroBusiness har været domineret af vores egne annoncer. På annoncedelen har det i første nummer været vigtigt at gøre opmærksom på hvad ErhvervsBladet står for. Informationen omkring BroBusiness, har der selvfølgelig også været lagt stor vægt på, da det udsendes til 22.500 virksomheder i Skåne, der er taget ud af en database – og det er vel og mærke virksomheder, der i de fleste tilfælde ikke kender ErhvervsBladet i forvejen, understreger Peter Lenthe.

DER ER FORSKEL
På det redaktionelle plan, har også ErhvervsBladet måttet sande, at selv om Skåne “ligger lige overfor“, så erdet et andet land, med en lidt anden kultur – også på erhvervsområdet.
– Vi har da helt sikkert lært noget undervejs, og vi har stadig meget at lære om de svenske forhold. En ting er sikkert, man kan ikke bare overføre de danske forhold til de svenske, den går bare ikke. Når man starter et tillæg som BroBusiness op, kræver det tålmodighed og evnen til at lære af sine fejltagelser. Vi har blandt andet haft lidt begynder vanskeligheder m.h.t. det svenske redaktionelle, hvor vi i det første nummer har haft vores egen mand til at skrive om de svenske forhold. De problemer er løst nu, siger Peter Lenthe og tilføjer, at det vil man kunne se fra det næste nummer.
– En anden ting vi for alvor har indset er, at svenskerne har meget større forventninger til sammensmeltning af de to regioner end danskerne. ErhvervsBladet tror også på en ekspansion af regionen, det har vi bl.a. bevist med vores annoncebaserede tillæg. Men mens svenskerne gør sig store forberedelser til broens komme, tager danskerne det meget mere stille og roligt, så spørgsmålet er hvem der får ret – det bliver spændende at se, når broen står færdig, fastslår Peter Lenthe.