Som de første i landet udnytter de tre selvstændige radiostationer Danmarks Erhvervsradio, København, Danmarks Erhvervsradio, Søllerød og Danmarks Erhvervsradio, Roskilde, den nye medielovgivning til at sende i netværk.
De tre stationer, som samsender på tre frekvenser, satser alle udelukkende på aktualitetsprogrammer om og til dansk erhvervsliv, og de kan således betragtes som een regional radio, der dækker Storkøbenhavn, Nordsjælland og Roskilde-området.
Radioerne samsender fra 7.30 -9.00 og igen mellem 16 og 18, og de rammer altså primært lyttere på vej til og fra arbejde. De lokale nyhedsudsendelser i Søllerød og Roskilde bevares, fordi de har stor værdi for lokalområderne.
– Den nye medielov sparer os således for nogle omkostninger, da vi ikke længere hver især skal lave vore egne programmer, siger redaktionschef Hanne Preisler, Danmarks Erhvervsradio, København, som er den ældste af de tre radiostationer.
Den blev etableret i 1984 af en kreds af erhvervsfolk, mens DER Søllerød startede i 1991, og DER Roskilde kom til i 1996.
Programkonceptet på de tre DER-stationer er nyheder, interviews, reportager og magasinprogrammer om erhvervsstof, arbejdsmarkedsstof og politisk stof af interesse for dansk erhvervsliv. Som eksempler kan nævnes daglige børs- og valutaudsendelser, Udenrigs-Nyt samt magasinprogrammerne “Om økonomi for kvinder – men mænd må gerne lytte med“ og “Virksomhedernes sociale engagement.“
Ifølge Gallup har de tre DER-stationer tilsammen 97.000 lyttere, og driften finansieres af et mix af reklamer, sponsorater og eksterne lydproduktioner – eksempelvis til andre lokalradioer.

PRIMæRT LANDSANNONCøRER
– Den overvejende del af vore reklameindtægter kommer fra landsannoncører via vort samarbejde med Tele Danmark Radio, siger Preben Christensen, DER, og han beskriver den typiske DER-lytter som en mand over 40 år med en husstandsindkomst over 400.000 kroner og en uddannelse af længere varighed end gennemsnitsdanskeren.
DER er i øvrigt i færd med at opgradere sine sendere til maksimal sendestyrke, så stationerne vil kunne høres i et større område – og i en bedre kvalitet.
Preben Christensen oplyser, at DER desuden kan høres via hybridnettet i 27 kommuner.
– Men de fleste lytter dog til vore udsendelser på bilradioen på vej til og fra arbejde, understreger han.