Hvad sker der med kulturen på et reklamebureau, når en digital mastodont køber det? Begynder kunderne at sive? Gør medarbejderne? Hvor længe beholder man bureaunavnet? Og hvor længe bliver stifterne hængende? 

På årsdagen for offentliggørelsen af Accenture Interactives køb af Hjaltelin Stahl gør bureaustifter Steffen Hjaltelin status. 

Man taler ofte om, at der sker en kultur-ændring efter et salg, der kan påvirke de kreative arbejder. Hvordan har I oplevet det? 

– Man skal forstå, at vores ejer lægger vægt på, at vi skal bevare vores kreative DNA. Vi er ikke blevet købt for at blive et andet bureau. Samtidig har vi fået nogle økonomiske muskler, som faktisk styrker den kreative udfoldelse – og vi har hentet stærke, kreative profiler fra Crispin Porter. Jeg vil sige, at der samlet set er kommet større fokus på kreativitet og idegenerering, siger Steffen Hjaltelin og fortsætter: 

– Når det er sagt, er kombinationen af Magic & Logic fortsat Hjaltelin Stahls kerne-DNA, og det er der stigende efterspørgsel efter. Vores ejere respekterer det, de har købt. Det er en meget begavet organisation, og jeg oplever, at der er respekt for det, vi kan. 

Hvordan er det ikke at være herre i eget hus?

– Jens Peter er CEO. Det var han også før. Og hvis vores ejer vil i en bestemt retning, så er det sådan, det er. Men indtil nu er der ikke noget, jeg har været uenig i, siger Steffen Hjaltelin. 

Udenlandske aktiviteter

Han oplyser, at man her et år efter salget stadig er i gang med integrationen. Det gælder både på IT-siden og i forhold til kunder, hvor bureauet, ifølge Steffen Hjaltelin, som konsekvens af salget har et stigende engagement uden for Danmarks grænser. 

Det skyldes dels, at ”adgangen til beslutningstagere er blevet nemmere”, at man i dag blandt andet løser ”globale kommunikationsopgaver” i teams, hvor også kreative fra bureaugruppens asiatiske og europæiske bureauer er med, og at bureauet ”bliver inviteret med i pitches”, som andre bureauer er på. 

Engagementerne uden for Danmark skyldes også, at danske kunder, der arbejder på udenlandske markeder, har skruet op, forklarer Steffen Hjaltelin. 

– Nogle af vores kunder har ønsket at trække på det internationale netværk, vi har fået adgang til. Og vi har i dag flere større opgaver for store, danske virksomheder, som rulles ud på det europæiske marked, men også i Kina og andre steder i Asien, siger han, der ikke på nuværende tidspunkt kan gå i detaljer om de nye engagementer.

I fokuserer mere på udlandet nu?

– Inden salget var 95 procent af vores arbejde til det danske marked. Nu er fordelingen måske 80 procent til Danmark og 20 procent til udlandet. Så Danmark er fortsat vores hovedmarked, siger Steffen Hjaltelin. 

Kunde-farvel

De seneste måneder er det kommet frem, at flere kunder – for eksempel Synoptik og Scandlines – har forladt bureauet. Og i sidste uge kom det frem, at IKEA havde valgt et nyt kreativt leadbureau i seks lande, herunder Danmark. 

Men Steffen Hjaltelin afviser, at der er kunder, som har forladt Hjaltelin Stahl på grund af de nye ejerforhold.

– Jeg tror, at vi har haft Synoptik og Scandlines i næsten 10 år. Det er, hvad der sker. IKEA har vi stadig, men i mindre omfang end før. Og jeg vil sige, at hvis der er en globaliserings-trend, står vi bedre rustet end før. Og nogle af vores kunder er som nævnt blevet meget større, siger han og fortsætter:

– Da vi blev købt, sagde vi til vores kunder, at de kunne køre videre som hidtil eller benytte de nye muligheder. Så det har været op til kunderne selv, om de ville blive berørt af salget eller ej.  

Der er også medarbejdere, herunder CCO Jesper S. Jørgensen, der siger farvel?

– Jesper har fået en mulighed, som han ikke kunne sige nej til. Ellers synes jeg ikke, at der er noget at berette på den front, siger han.

Efter Magnetix blev solgt hed man i begyndelsen Magnetix linked by Isobar. Så skiftede man navn til Isobar. Og DIS/PLAY skiftede navn til AKQA et år efter, bureauet var blevet købt. Hvor længe hedder I Hjaltelin Stahl?

– Det er der ikke nogen, der ved, men der er ikke noget, der tyder på, at man vil ændre navnet lige foreløbig. Det vil dog undre mig, hvis navnet stadig er Hjaltelin Stahl om fem år. Der er ikke noget, der varer evigt, siger Steffen Hjaltelin.

Så længe det er sjovt

Siden salget har der været spekuleret i både prisen, fremtidige omsætningskrav og hvor længe de daværende partnere skulle blive hængende. I dag er Steffen Hjaltelin stadig lige så ordknap, når det handler om de forhold, som han var for et år siden. 

Hvor længe bliver du på posten?

– Jeg har en forventning om at blive så længe, jeg synes, at det er sjovt. 

Nu kan du vel godt sige, hvad I solgte for – og hvor længe I eventuelt skal blive for at få alle pengene?

– Alle forhold, der vedrører handlen, er fortrolige, siger Steffen Hjaltelin.

2019-regnskabet viste, at Hjaltelin Stahl hev en bruttofortjeneste på 65,8 millioner kroner og et resultat af ordinær primær drift på godt 10 millioner kroner hjem i perioden fra januar til og med august. 

At regnskabet kun dækker otte måneder af 2019 skyldes, at regnskabsrapporteringen fremover skal flugte med Accenture Interactives regnskabsperiode, der går fra september til august.

Hjaltelin Stahl beskæftigede ifølge det seneste regnskab 127 medarbejdere i 2019. 

1. marts i år blev tre partnere og en række medarbejdere fra det nu lukkede danske Crispin Porter + Bogusky-kontor en del af bureauet.

Steffen Hjaltelin kan ikke svare på, om der i fremtiden offentliggøres selvstændige regnskaber for bureauet.