Ja, der er URO om eURO’en. Ovenstående citat fra Berlingske Tidende (“Hvis du“(ikke De) “vil videre“) stammer fra en artikel, som henviser til meningsinstituttet Forsa. Kun 10% af den tyske befolkning går helhjertet ind for den fælleseuropæiske møntenhed, hvis navn er indbegrebet af et fladt politisk-økonomisk kompromis. 43% siger “niemals“ og 41% svarer “später“ til at slippe D-marken.
Da det talende menneske rummer en rationel trang til at forenkle, vil den nye møntenhed i vort sprogområde blive reduceret til ØV, da vi ikke kan lære at sige “juro“ eller “øyro“ og næppe heller “ævro“. Hvad koster bananerne? 10 for 3 ØV.
Nu ved vi alle og ikke mindst vore ordholdne politikere, at den danske befolkning ved en demokratisk folkeafstemning har sagt JA til de fire Edinburgh-undtagelser og derfor slet ikke skal have noget ØVRO – æv-bæv. Men det har og vil altid være Danmarks skæbne at skulle tilpasse sig “den europæiske nødvendighed“, og på en eller anden måde skal de nok få deponeret kronen i en overeuropæisk centralbank. Måske får vi euro’en et par år senere end Tyskland, Frankrig og Luxembourg – sidstnævnte storhertugdømme er for tiden det eneste EU-medlem, som kan opfylde Maastricht-traktatens konvergenskrav, og en overmøntunion vil således på nuværende tidspunkt kun have eet medlem. Heldigvis kan man altid rykke lidt rundt på decimalerne, hvis den port, de enkelte lande skal igennem for at blive optaget i det gode pengeselskab, må gøres lidt højere.
Nu til sagen: Når tyskerne skal have vasket indersiden af kraniet til fordel for den al-europæiske enhedspengevision, hvilket det erfarne bureau von Mannstein Werbeagentur i Solingen har påtaget sig, så er det vel snart danskernes tur til at få valoriseret de små grå celler. Reklame for penge er vist ikke forbudt på TV2, og det gælder om at gøde jordbunden i tide, så alle kan indse det visionære i at tale med een stemme og handle med een valuta. Vi slipper for at veksle, og det er velnok synd for bankerne.
Så det gælder om straks at få kontakt med Michael Bramsen, EU-kommissionens danske menings-gesandt (tlf. 33 14 41 40 fax 33 11 12 03), og forklare ham, at vi skal bruge 10-12 millioner af de nuværende ECU til et grundigt forundersøgelsesprojekt, så vi præcis ved, hvor og hvornår vi skal sætte ind med et tæppebombardement. “Moderne europæere forventer effektivitet og foretrækker EVRO“. “Med en EVRO-konto får du hele EUROPA som shopping-center“.Og hvad med denneher: “EURO – kronen på værket“. Måske kan Nutella udvikle et særligt “kinder-euro“ med en nyslået mønt indeni – og her kommer det næste slagsmål, for vi skal vel ha’ nogle euro-kontanter. Hvem skal portrætteres? Napoleon, Winston Churchill, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, François Mitterrand, Margaret Thatcher, Urho Kekkonen, Bismarck, Karl den Store, Karl Stegger, Jens Otto Krag, Prinsesse Diana eller Dame Edna? Eller hvad med den forhenværende gårdvagt Marianne Jelved fra Jyllinge? Måske har hun en reservekonto til dette formål. Lad os diskret prøve hende, hvis Bramsens kasse er flad.
Det kan godt være, at vi ikke skal køre TV-spots før 1999, men vi må lægge en strategi og forme et koncept, så vi har en operationel platform og en kreativ forståelsesramme og dermed kan implementere en flerstrenget og segmenteret kommunikationsproces. Måske skal tre bureauer slå sig sammen om at løfte denne historiske propaganda-opgave, der kræver et budget på ca. 100 kr. pr. dansker = 500.000.000 kr. Og det er selvfølgelig kun for de første to år.