På en lukket konference i går om fremtidens events i København satte en lang række private virksomheder og offentlige organisationer fokus på udfordringerne for de events, der gerne skulle være lokomotiver i den danske oplevelsesøkonomi.

Baggrunden er en knivskarp global konkurrence, hvor lande og byer kæmper for at tiltrække turister, kongresser, investeringer og talenter for at sikre lokal vækst og indtjening. Oplevelser skaber nye typer af arbejdspladser i en tid, hvor mange af de traditionelle jobs forsvinder.

En procents vækst i sektoren skaber 20.000 arbejdspladser:

– Oplevelsesøkonomien brager derudaf, konstaterede associate professor ved CBS, Troels Troelsen. ”Sport, kultur, events og kultur udgør nu 20% af GDP eller op til omkring 400.000 arbejdspladser – alt medregnet. Alene en procents vækst til 21% vil skabe 20.000 yderligere arbejdspladser.

København betragtes i disse år som en af vinderbyerne i forhold til turismevækst, bl.a. som følge af en stor international markedsføringsindsats. At Danmark i sidste uge blev rated som det land med det fjerdebedste omdømme i verden er ikke et tilfælde, men derimod et resultat af et fælles, målrettet internationalt markedsføringsarbejde, bl.a. på grundlag af store internationale events.

– Markedsføringen lokker internationale turister og virksomheder til.

Store events som COP15 og cykel-VM har givet et solidt markedsføringsmæssigt afsæt for, at Danmark i dag er internationalt anerkendt som et grønt pejlemørke, fortalte adm. direktør i Wonderful Copenhagen, Lars Bernhard Jørgensen: 

– Det går rigtig godt for os lige nu, og vi er et godt internationalt brand. Men hvis vi ønsker at holde dette vindue til verden åbent, skal vi fortsat investere. Vi er nødt til at videreudvikle på eventområdet, hvis vi vil sikre en fortsat turismeindtjening til landet og ikke vil lade vores internationale konkurrenter udkonkurrere os.

– Men, fortsatte Lars Bernhard Jørgensen: ”Ved udgangen af 2012 slutter pengene fra Fonden til markedsføring af Danmark. Der er ikke afsat penge til området i forslaget til finanslov for 2013, og dermed risikerer fem års kraftig fremgang at stoppe her. Vi har behov for midler til at sikre udviklingen og for en fælles dansk eventstrategi.

– Strategien skal definere en samlende indsats i forhold til events med fokus på viden, sport, kultur og erhverv, som tilsammen kan brande København og hele Danmark internationalt i fremtiden, lød det ikke overraskende fra det, der reelt er et partsindlæg for flere midler.

Skotland står indtil videre som det eneste land med har en national eventstrategi. Det lille land har haft fokus på området siden 2004. Corporate Affairs Manager i EventScotland Leon Thompson, fortalte på eventkonferencen, at satsningen har haft stor økonomisk betydning for Skotland:

– Vores nationale eventstrategi har skabt et langt bedre samarbejde imellem det offentlige og de store virksomheder, så de i højere grad samarbejder frem for at køre ad hver sit spor. Det er vigtigt for Skotland at være på forkant på eventområdet for at kunne bruge events aktivt på et hårdt konkurrerende turismeområde. En stor national festival som den årlige Edinburgh-festival giver en omsætning på ca. 260 mio. pund hvert år. Vores beregninger viser, at eventmarkedet giver en årlig direkte indtjening til Skotland på 2 mia. britiske pund. Det er vigtigt for et lille land som os.

På konferencen talte også kulturminister Uffe Elbæk, som er kendt for at være positivt indstillet overfor events som en del af den danske kultur. Ministeren opfordrede branchen til at ransage sig selv og fokusere på de relevante og unikke begivenheder for at sætte vores store nationale potentiale bedst muligt i spil.

Med reference til det nye regeringsnedsatte vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi lovede ministeren, at der vil komme fokus på event- og turismeområdet. Han udtalte:

– Events, med kulturen som løftestang, skal bidrage til at skabe vækst i Danmark. Vi ved bl.a., at kulturturister bruger seks gange så mange penge som en almindelig sommerhusturist.

– Men for at udvikle området kræver det, at vi bliver bedre til at se og bruge hinanden på tværs af brancher. De udfordringer, vi står overfor i Danmark, kan ikke løses af en sektor alene. En øget koordination og et stærkere netværk på tværs af landet kan udbrede den positive effekt af events. En undersøgelse af behovet for en national begivenhedsstrategi vil kunne understøtte det fremtidige arbejde, mente ministeren .

Konferencens anbefalinger samles op og vil blive taget med ind i regeringens vækstteams kommende arbejde med at se på, hvordan der kan skabes mere vækst i dansk turisme og oplevelsesøkonomi.