Dansk Fagpresse har i de seneste fem år sovet lidt i timen. Men med ansættelsen af Kristian Nielsen i den nyoprettede stilling som markedschef er startskuddet til en ny, aktiv æra lydt: Dansk Fagpresse skal profileres overfor annoncører og bureauer såvel som overfor medlemmer og potentielle medlemmer. Målet på sigt er 100-200 flere medlemmer, langt større viden om fagpressen både intern og externt og øget omsætning i det enkelte medlemsblad.
Visionerne er Kristian Nielsens. Han kom til Dansk Fagpresse i august sidste år og har siden arbejdet på at skabe fundamentet for fagpressens forbedrede profil.
-Dansk Fagpresse har længe haft et problem. Og alene det, at man har valgt at oprette en funktion med betegnelsen, markedschef er udtryk for at NU skal der ske noget. Sagen er jo blandt andet, at fagpressen generelt af politikere og læsere opfattes som en selvfølgelighed, der ikke er større bevidsthed om, og på den anden side af annoncører og bureauer opleves som et besværligt medie uden professionalisme og struktureret information. Det skal der ændres på i fremtiden, og fundamentet er pt. ved at blive lagt, fortæller Kristian Nielsen.
Han stræber efter at bureauer og annoncører skal opfatte fagpressen mere positivt.
-Derfor vil vi profilere de ialt 300 medlemmer samlet. Samtidig vil vi animere medlemmerne til at skaffe sig større viden om sig selv. Dokumenteret saglig viden, vel at mærke, for eksempel ved at bladene er koblet op på Gallups Index Danmark. Bortset fra at gavne det enkelte medlem, giver det os som forening den sidegevinst at vi øger vor viden om medlemmerne og deres brancher, hvilket igen gør os i stand til for eksempel at udgive rapporter om fagpressen generelt, siger Kristian Nielsen.
Med de ord sigter han til den opdaterede og teknisk set a’jourførte, database Dansk Fagpresse i øjeblikket arbejder på.
-Også når det gælder databasen har vi været lidt bagud. Nu arbejder med at etablere en elektronisk database så vi bl.a. kan lave statistikker. Via tal fra DO og FMK har vi haft kontrol med oplaget på alle annoncebærende medlemsblade, men med den ny, opdaterede database er vi i stand til, i højere grad, at udnytte informationerne og bruge dem statistisk. Det giver os et bedre fundament for at “sælge“ fagpressen som helhed, og det giver det enkelte blad bedre mulighed for at “sælge“ sig selv, fastslår Kristian Nielsen.

TILBUD OM SæLGER-UDDANNELSE
Han fortæller at der tillige sættes ind på andre områder. Uddannelse til eksempel.
-Vi tilbød i 1991 at uddanne sælgere, men siden er der ikke realiseret nogle kurser. Nu tages tilbuddet op igen og medlemmerne tilbydes uddannelse af deres medarbejdere. Vi taler om en 1-årig uddannelse, hvor sælgerne lærer seriøst, tilpasset salg så de tages alvorligt hos bureauer og annoncører. Uddannelsen skal markedsføres nu. Og medlemmerne skal bringes til at se fordelen, siger Kristian Nielsen.
I bestræbelserne på at skabe ny profil satser Dansk Fagpresse tre-strenget. På bureauer og annoncører. På medlemmer. Og på potentielle medlemmer. Medlemmer er der nu 300 af, men antallet af potentielle muligheder ligger et sted nær de 600.
-For at få tag i dem starter vi en kampagne til efteråret. Vi lægger aktivt ud med de potentielle medlemmer for at skaffe midler til huse. Overfor annoncører og bureauer kører vi ikke nogen afgrænset kampagne. Vi satser derimod på den brede, linde strøm af information. Via vor opdaterede database vil de fremtidigt modtage generel statistisk information, information om oplag og invitation til bl.a. Kraftprøven. det sker også nu, men fremover bliver det mere jævnt, glidende – og systematiseret, fremhæver Kristian Nielsen og slår fast: også ikke-medlemmer tilbydes fordele hos os. Opfylder de kravene får de tilbudt deltagelse i nogle af de goder, medlemmer har. Det kunne være uddannelse. Og det er også en vej til at øge medlemsskaren.
Kristian Nielsen trådte til i august sidste år. Og som yderligere dokumentaion for, at nu sker der virkelig noget, flytter Dansk Fagpresse i løbet af foråret eller sommeren til ny, mere repræsentativ adresse nærmere city. Gerne en adresse, hvor der også er mere plads: Kristian Nielsen får nemlig tillige en assistent.
-Vi må og skal også ind på politikernes lystavler. Fagpressen har som medie stået svagt i politikernes bevidsthed og som naturlig følge er den blevet lav-prioriteret i forhold til dagpressen, siger Kristian Nielsen som også vil slå slag for at det bliver ændret.