Dagbladene bliver stadig bedre i takt med den skærpede konkurrence, der i øjeblikket føres mest intenst i København. Men alligevel bliver markedet i starten af november udvidet med fem gratis bydelsdagblade.
Navnene bliver Dagbladet Amager, Dagbladet Vesterbro, Dagbladet Nørrebro, Dagbladet Frederiksberg og Dagbladet Østerbro. De bliver udgivet efter samme koncept, men ellers lavet helt suverænt på fem redaktioner placeret i de respektive bydele. – De fem områder ligner hinanden med meget aktive hovedstrøg og meget lidt aktive sidegader, fortæller Lars Magnussen, der er salgs- og marketingansvalig for de nye blade.
Han har tidligere arbejdet på Aalborg Stiftstidende, Frederiksborg Amts Avis og i Sjællands Gruppen. I dag er han selvstændig, og underviser bl.a. på Pressens Uddannelsescenter i Århus. Den anden idemand bag de nye blade er Lars Heiberg, der tidligere har arbejdet på dagbladet BT og i Berlingske Tidendes udviklingsafdeling. De har begge sat penge i det nye projekt sammen med investorer “uden for blad- og reklamekredsen“.
Det er planen, at de fem blade skal udkomme tirsdag til og med lørdag. De skal være annoncefinansierede og distribueres gratis via glasklare bokse, placeret på de fem bydeles hovedstrøg. Udover de fem redaktioner vil man lave fælles administration i Nørre Farimagsgade 61 i København. I øjeblikket forberedes projektet fra Lars Magnussens privatadresse.
Til hver af de fem redaktioner er man ved at ansætte to journalister, en reklamemand, en distributionsmand og en kontordame. Fotos klares af freelancere eller af redaktionen selv med digitale kameraer, ligesom produktion og layout indtil tryk klares på hver redaktion. Selve trykningen står Dansk Avis Tryk i Glostrup for. Det daglige oplag vil blive på 14.500 eksemplarer for hver af de fem aviser.
Hvert dagblad vil blive på 12 til 16 sider med en redaktionel andel på ca. 42%. Forsiden vil fungere som spiseseddel, når avisen står i de gennemsigtige bokse. Næstsidste side med “Nabosalg“ er forbeholdt gratisannoncer fra private.
Ulrik Nielsen, MediaCentralen, synes det er et spændende initiativ, som godt kan blive til noget. Han tror, at annoncerne til de nye dagblade væsentligst vil komme fra distriktsbladene.
– Vi sikrer dagbladene et lokalt islæt ved maksimalt at have 50% af annoncemængden fra landsdækkende annoncører. Det er vigtigt, at de lokale handlende kan være med, mener Lars Magnussen.
– Vi mener, der er brug for de fem nye lokale dagblade, fordi de landsdækkende dagblade stadig bliver større, så de ikke kan koncentrere sig om det lokale. Distriktsbladene kommer til gengæld kun en gang om ugen, og det er for lidt, slutter Lars Magnussen.