Øget brugertilfredshed, kortere sagsbehandlingstider og en realiseret gevinst på mellem 12 og 14 mio. kroner i årlig nettoindtægt.

Det er de markante, og endda blot foreløbige, resultater af Statsforvaltningens arbejde med at digitalisere sagsbehandlingen med projekt ”Familiens livssituation”.

Bag koncept og design står det digitale bureau In2media, og forleden vandt projektet Dommernes Specialpris, da Digitaliseringsprisen 2017 blev uddelt.

– ”Familiens livssituation” er ikke kun et projekt, hvor vi lancerer ny og bedre selvbetjening til borgerne. Det er en tilgang til den offentlige service, hvor vi som myndighed sætter borgernes perspektiv i front, hver gang vi udvikler nyt, forbedrer det eksisterende eller laver noget om, siger Rasmus Kruse, der er IT- og Administrationschef i Statsforvaltningen, der tilføjer:

– Vi er langt fra i mål, men vi har taget nogle store skridt, og vi arbejder hver dag på at forbedre den samlede brugerrejse.

Og selvom projektet endnu ikke er fuldt implementeret, er gevinsterne allerede synlige.

En case andre kan lære af
Eksempelvis er omkostningerne til behandling af separations- og skilsmissesager halveret, der er opnået gevinst-realiseringer for samlet set 12-14 mio. kroner årligt i nettoindtægt – og vigtigst af alt, lyder det fra forvaltningen, så er borgernes overordnede tilfredshed øget.

Det er det digitale bureau In2media, der har fungeret som rådgiver og udviklet koncept og design for Statsforvaltningens borgervendte service gennem det seneste år.

Og her mener Michael Bach Petersen, direktør for offentlig sektor på bureauet, at et kompromisløst fokus på borgerens situation er årsagen til de gode resultater:

– Casen viser at digitale projekter ikke behøver at trække i langdrag og koste unødigt meget – og så viser den, at den gode brugeroplevelse og interne effektiviseringer sagtens kan gå hånd i hånd. Det er en case til efterlevelse for andre offentlige myndigheder, siger han.

Projektet er udviklet i samarbejde med cBrain, der er leverandør af Statsforvaltningens it- og sagsbehandlingssystem.

Tre priser uddelt
Ud over Dommernes Specialpris blev der ved Digitaliseringsprisen 2017 uddelt to andre priser:

Velfærdsprisen gik til Helsingør Kommune for en ”Familiedialog”, mens Styrelsen for IT og Læring tog Effektiviseringsprisen for projektet ”Netprøver.dk”.

Priserne, som du kan læse mere om her, blev overrakt forleden på konferencen ”Offentlig digitalisering 2017” i Musikhuset i Aarhus.

Digitaliseringsprisen uddeles på baggrund af bedømmelser fra en uafhængig dommerkomite bestående af Lisa Herold Ferbing, formand, Djøf, Anders Hvid, CEO og stifter, Dare Disrupt, Kim Normann Andersen, professor, CBS, og Christian Bason, adm. direktør, Dansk Design Center.