Fireball har hidtil været et full service reklamebureau, der har løst en bred vifte af strategiske og kreative opgaver – dog med særligt fokus på to spidskompetencer: Strategisk design på den ene side og kommunikation på den anden.

Som naturlig konsekvens heraf blev den kreative afdeling sidste år splittet op i to separate afdelinger – men nu tager ejerne bag bureauet skridtet fuldt ud og skaber to selvstændige bureauer.

Det ene bureau, der fortsætter under navnet Fireball får fokus på brandudvikling og design, mens det andet, der får navnet Eiffel, bliver et kreativt kommunikationsbureau.

De to bureauer bliver i øvrigt boende sammen og kommer også til at samarbejde om at betjene kunderne og løse opgaverne, der hvor det giver mening.

Mere rendyrket

Om årsagerne til beslutningen siger Anthony Aconis, der stiftede Fireball i 2003, at man reelt har valgt at implementere en virkelighed, der allerede har eksisteret i lang tid.

– Vi splittede jo vores kreative afdeling op i to sidste år i erkendelse af, at både markedet og kundernes behov hele tiden ændrer sig. Og vi kunne se, at det gav et løft i forretningen med egen ledelse og egne projektledere. Det blev mere rendyrket, mere effektivt og mere transparent – også for kunderne, viste det sig. Så nu tager vi sådan set bare skridtet fuldt ud, siger han.

De to nye søsterbureauer får hver sin ejerkreds, idet Anthony Aconis, Rasmus Simony, Sille Børgesen og Liselotte Lund-Rasmussen fortsætter som partnere i Fireball, mens Tom Lundquist og Tobias Høgsberg fortsætter som partnere i Eiffel.

Ingen skænderier

Man kunne få den tanke, at der ligger uenighed om fremtiden bag beslutningen?

– Jeg kan sagtens forstå, du spørger, men det er absolut ikke tilfældet. Så var vi nok heller ikke blevet boende sammen.

Så I vil også kunne samarbejde om kunderne fremover?

– Ja, selvfølgelig. Der, hvor det giver mening, vil vi samarbejde om at betjene kunderne og løse opgaverne. Lige nu er vi fx i pitch sammen som to selvstændige bureauer, og det bliver positivt modtaget på kundesiden, så vi er overbeviste om, at det er den rigtige løsning for både os og kunderne.

Siger du i virkeligheden, at fullservice er en dårlig idé, for nu at trække en gammel traver af stald?

– Ikke nødvendigvis. Men vi tror på, at vi giver kunderne mere rendyrkede kompetencer og en mere troværdig og transparent samarbejdspartner på denne måde, slutter Anthony Aconis.