Temaet er etisk forbrug på den internationale forbrugerdag i morgen. Det hænger godt sammen med, at det statslige organ FI – Forbrugerinformationen – er i gang med at udvikle en database, hvor virksomheder kan lægge oplysninger ind om etik-politik og social profil. For at kunne optages skal oplysningerne kontrolleres af tredjemand. Projektet støttes nu af Erhvervsfremmestyrelsen.
Forbrugerinformationen har fået 3,5 mio. kr. fra Udviklingskontraktrådet under Erhvervsfremmestyrelsen til at færdiggøre etik-databasen.
Over halvdelen af forbrugerne efterspørger jævnligt viden om hvilke etiske forhold, produkter er fremstillet under. Det er ikke nok at se på pris og kvalitet. Mange er interesserede i, om der er børnearbejdere hos fabrikkens underleverandører? Eller hvordan arbejdsmiljøet på virksomheden er, og om fabrikken har ødelagt den biologiske balance i området for at producere billige varer.
Forbrugerinformationens etikdatabase skal give forbrugerne svar på alle etiske spørgsmål, så de hurtigt og nemt kan tage stilling til, om de vil købe produkter fra en given virksomhed.
Databasen er et forbrugerpolitisk initiativ, der har til formål at skabe én samlet indgang til en standardiseret information om virksomhedernes etik og samfundsansvarlighed.
– Etik som konkurrenceparameter er for alvor kommet ind i billedet, og de virksomheder, der ikke vil indse, at erhvervslivet har fået en ny dagsorden, lever med risiko for tab af image og markedsandele, siger cand. merc. jur. i Forbrugerinformationen, Mette Reissmann.
Etikdatabasen skal udover at stille information til rådighed for forbrugerne også åbne mulighed for en seriøs markedsføring af den indsats, som den enkelte virksomhed gør i forhold til social ansvarlighed, menneskerettigheder og miljøet både på hjemme- og eksportmarkederne.
Deltagelse i etikdatabasen vil være frivillig for virksomhederne, og basen vil indeholde oplysninger såvel om produktionsvirksomheder som om virksomheder, der leverer service og tjenesteydelser.
Databasen opbygges i samarbejde med Dansk Varefakta Nævns webdatabase, facts2you.dk. Den indeholder oplysninger om produkter, varedeklarationer, varefakta og mærkningsordninger.