Der mangler nylanceringer i fødevarebranchen. Det er alt for sjældent, at branchen lancerer reelle nyheder. Og det er synd, da markedet tørster efter dem. Det mener i hvert fald innovationshuset Bivo Food og Stryhn’s, der i samarbejde netop har sendt en reel nyhed på markedet. Og de støttes af indkøbschef Hans Christian Ipland fra Irma. Han ærgrer sig over, at fødevareproducenterne ikke lytter godt nok til kunderne.
Jamen fødevarebranchen har da aldrig sendt så mange nye lanceringer på markedet før? Markedet bugner jo af alt, hvad hjertet kan begære, vil mange sikkert indvende. Og det er på den ene side rigtigt. Videreudvikling og nye varianter af eksisterende produkter flyder i en lind strøm ind over markedet. Men er det reelle nyheder, er det nyudviklinger? Og er det overhovedet vigtigt at tænke i nylanceringer fremfor videreudvikling?
Hos Bivo Food er man ikke i tvivl. Virksomheden opstod for to år siden på ideen om, at der skal mere fornyelse ind i en branche, der især er kendt for produktudviklinger og variant-lanceringer.
Første konkrete resultat fra Bivo Food er en nyudvikling for Stryhn’s, nemlig Round-dog’en, der kom på markedet i starten af september. Bivo Food har stået bag ideen, via en tilknyttet freelance designer og et engageret netværk, udarbejdelsen af en prototype og produktionsanlæg. Selve virkeliggørelsen af Round-dog’en, er blevet til i et tæt samarbejde mellem Bivo Food og Stryhn’s. Hele udviklings- implementerings- og lanceringsfasen har taget en stor del af virksomhedens tid de sidste 1½ år, og Bivo ejer da også patentet på det brød, der indgår i Round-dog’en.
Ifølge de to grun dlæggere, Henrik Johanning og Tim Kehling Pedersen, der begge har en fortid hos GE Capital ITS, handler det om at overraske og skabe disruption på markedet der er af værdi for ikke mindst forbrugeren. Og det sker alt for sjældent indenfor fødevarebranchen. Sidste nyudvikling inden for f.eks. dansk fastfood var i 1979, da Hapsdog’en blev til.

Ikke belastede af viden

Men hvad skal få de store fødevareproducenter til at lytte til de to Bivo-folk. Ifølge Bivo selv, så er det netop deres force bl.a., at de kommer ude fra og ind i virksomheden og at de ikke, med deres egne ord, er belastede af viden og konventioner.
– For stor viden skaber stopklodser, og det er netop det de store fødevareproducenter oplever i deres egne interne udviklingsafdelinger. Ligesom intern politik, dårlig ledelse m.v. er med til at dræbe mange gode ideer, vurderer Tim Kehling Pedersen.
– En ting vi bl.a. har erfaret er, at manglen på innovative nyheder indenfor fødevarebranchen ikke kun er et danske fænomen. En anden ting vi har un dret os over er, at branchen ikke netværker og erfaringsudveksler, heller ikke på tværs i branchen, eller over landegrænserne. Vi vil gerne være med til at danne produktive netværker på tværs af geografien, da vi mener det er vigtigt og ofte afgørende, at virksomhederne kan sparre med hinanden, da der både er efterspørgsel og behov for nytænkning og innovative ideer i fødevarebranchen, siger Henrik Johanning.
Produktchef hos Stryhn’s, Morten Larsen, er enig med Bivo Food i, at der er langt mellem nyskabelserne i fødevarebranchen:
– Der er helt klart plads til, at der sker lidt mere, siger produktchefen meget diplomatisk, og tilføjer:
– Lanceringen af Round Dog har en stor betydning på et relativt stille marked, der primært er præget af videreudvikling.
Stryhn’s er især kendt for leverpostej. Men faktisk har virksomheden to kerneområder, leverpostej og pølser. Stryhn’s er faktisk markedsleder med Langelænder pølsen – den med knækket – når man kigger på tonnage.
– En nyskabelse som Round Dog kan være med til a t booste pølse-markedet. Vi er gode til at producere pølser. Hvis pølse-markedet går ned, ja så falder vores omsætning, derfor er det vigtigt at tænke i nyskabelser. Round Dog er en overraskende nyhed, der bl.a. skal være med til at få fat i den yngre målgruppe. De skal synes, at det er sjovt at spise pølse i brød igen. Round Dog er et godt alternativ til f.eks. burgere og pizza, da man også kan tage den med sig ”on the go”, fordi brødet holder salaten inde, pointerer Morten Larsen.
Selvom Round Dog er en større nyskabelse fra Stryhn’s, så har man ikke sendt den på gaden med ”fuld musik”, og altså massekommunikation:
– Vi har valgt at sende Round Dog på gaden med en PR-pakke, ligesom vi, via events m.v., slår slaget ved pølsevognene, der i den grad mangler nyheder. Det handler i første omgang om, at få fat i ”hardcore-pølsespiserne”. Vi vil stille og roligt få flere og flere udsalgssteder, og på den måde vil markedet udvide sig, siger produktchefen, der sagtens kan forestille sig, at Stryhn’s vil komme med fl ere nyskabelser i fremtiden:
– Jeg vil selvfølgelig ikke fortælle, hvad vi arbejder på af planer i fremtiden. Men en nyhed som Round Dog går ind og skaber nysgerrighed og overraskelse, og det er meget sundt i et marked, der især er præget af varianter.

Nye, men ordentlige produkter efterlyses

Indkøbschef Hans Christian Ipland fra Irma AS har længe råbt højt om, at der mangler innovative og interessante fødevareprodukter på markedet:
– Men det skal være ordentlige produkter med øget velsmag, understreger han og fortsætter:
– Irma skal som en innovativ supermarkedskæde differentiere sig fra de andre. Og det gør man ved at kunne lancere nye og velsmagende produkter. Men det er altså lidt svært, hvis der ikke bliver skabt nok nye produkter. Kunderne efterspørger nye produkter og lanceringer, men det går slet ikke stærkt nok, og specielt sker der ikke nok på den front mht. de store fødevareproducenter, hvorfor vi da også mest samarbejder med de mindre fødevareproducenter, siger Hans Christian Ipland, der for eksempel undrer sig over, hvor de velsmagende og fedtfattige produkter bliver af:
– Fedme-debatten har længe været oppe i tiden, og kunderne efterspørger flere nye fedtfattige og velsmagende produkter, men især de store producenter rykker slet ikke hurtigt nok, hvis der da overhovedet kommer noget nyt og spændende fra dem. Det er ærgerligt, at det går så langsomt, mener Hans Christian Ipland.

Boks:

Bivo satser internationalt

Når Bivo Food henvender sig til en virksomhed, har man lavet sine egne markedsundersøgelser, indledningsvis først i det nære netværk blandt familie og venner og efterfølgende via professionelle analyser:
– Hvis noget irriterer mig, min familie og mine venner, ja mon det så ikke også irriterer langt flere forbrugere på markedet. Tag f.eks. en dåse tun, hvad tænke r du så? At der er stor chance for, at få tun-saften ud over dig, når du åbner dåsen. Eller tag stempel-kaffe, her er det svært at få grumsen ud af kanden efter brug. Derfor har vi fået opfundet en ”stempel kande-kaffegrums-opsamler” med navnet Nul Grums, der bliver lanceret af et internationalt agentur inden for de næste måneder, fortæller Henrik Johanning.
– Udviklingen af nye fødevareprodukter er meget ressourcekrævende og noget, som virksomhederne holder hemmeligt af konkurrencehensyn. Bivo Food tilbyder derfor et team af professionelle, freelance-ansatte designere og produktudviklere som kan in-sources og hjælpe den enkelte virksomhed i udviklingsfasen. Hvis Bivo Food da ikke selv på eget initiativ og uafhængigt af industrien egenhændigt udvikler produkterne som tilfældet var med Round Dog og Nul Grums. Uanset vinkel bliver udviklingomkostningerne oftest både billigere og væsentlig mindre riskable at gennemføre. Og time-to-market nedbringes væsentligt, pointerer Tim Kehling Pedersen.
– Vores oprindelige virksomhedsplan var at ”slippe” produktet, når det kom til implementeringen på markedet. Men vi har måttet indse, at en meget stor del af succesen afhænger af kommunikationen og markedsføringen, og ikke mindst den interne markedsføring. Derfor er det vigtigt med sparring omkring kommunikationen, så produktet ikke bliver ladt i stikken, siger Tim Kehling Pedersen fra Bivo, der i udviklingsfasen også laver management sparring. Og selskabet forventer da også inden for kort tid at blive såvel et innovations- som kommunikationshus.
De sidste halvandet år har Henrik og Tim besøgt internationale virksomheder og undersøgt markederne. Det internationale arbejde er sket i tæt samarbejde med de danske ambassader, Eksportrådet og Fødevareministeriet. Det har givet en række værdifulde indsigter i forbrugeradfærd, erfaringer og potentialet for rettighedsbeskyttede koncepter, og lige nu er Bivo i kontakt med flere multinationale koncerner, specielt på de europæiske markeder men også i Rusland og USA. pia