Reklamebureauet Saatchi & Saatchi går nu ind i den nye økonomi, hvor dot.com-virksomheder har en kæmpe konkurrencefordel og spås en stadigt mere styrende rolle. Det sker ved at agere fødselshjælper for nye startups og udvikle webstrategier og kampagner både on- og offline, når forretningsgrundlaget er til stede.
I begyndelsen af det nye år indledte Saatchi & Saatchi et strategisk samarbejde med det svenske netfirma Netch Technologies, der med godt 125 medarbejdere er Sveriges fjerde største af sin art. Alliancenetværket skal bruges særligt i startupfaser, f.eks. i forbindelse med udvikling af tekniske platforme. Det interessante i samarbejdet med start-ups er bl.a. måden, Saatchi & Saatchi vil blive aflønnet. Den er er baseret på en minimering af tidshonorarer mod, at der afleveres en bonusbetaling ved en nærmere defineret succesfaktor. Sagt med andre ord: Hvis en dot-com-virksomhed får mange kunder får Saatchi & Saatchi mange penge. Dermed bryder man tidligere standarder for hvordan reklamebureauer tager sig betalt. I januar indgik Saatchi & Saatchi en sådan aftale med det amerikanske E-Trade.
– Vi er naturligvis meget selektive, når vi går ind i den type samarbejder, ikke alene i vores tro på ideen, men i lige så stor udstrækning vores tillid til dem der står bag, siger adm. dir. hos Saatchi & Saatchi, Michael Raffnsøe, der ved et First Tuesday-arrangement forleden fremlagde sine planer. Arrangementet fokuserede på det problem, at mange start-ups bruger en stor del af deres budget på markedsføring og har interesse i at indgå aftaler, hvor der fx betales med aktieandele. Det skaber nogle nye forretningsmodeller, der rummer både fordele og ulemper.

DAGBLADENE KAN OGSå VæRE MED
Michael Raffnsøe mener, at Saatchi & Saatchi’s styrke overfor startups er, at man bærer rundt på en masse forbrugerindsigt, som kan vendes mod deres ideer.
– Vi har en kreativ idé-ressource, der kan vendes mod ideen og være med til at udbygge den. Samtidig kan alliancen med Netch Technologies trække de tunge e-business strategiske og tekniske ressourcer ind. Vi kan med andre ord køre hele vejen med rundt. Evnen til at lave effektive drive-to-web strategier bliver dernæst en væsentlig parameter, ikke kun for startup’en, men i lige så høj grad for den etablerede virksomhed på nettet. Dybest set handler det om at skabe og fastholde trafik, som er lig med kunder. Her vil vores udgangspunkt til enhver tid være en knaldhård optimering af kendskabs/mærkeopbyggende og det kunde/trafikgenererende, siger Michael Raffnsøe, der synes, at man ser alt for mange eksempler på, at der er for stort gab mellem de to interesser, men det er der ikke råd til i den ny verden – tidsmæssigt.
Han mener, at det er sundt, at det indgår i et kundeforhold, at en del af aflønningen afhænger af hvor mange kunder, man er i stand til at skabe.
– Naturligvis efter nogle afstemte forudsætninger omkring budgetter og ambitionsniveauer.
Når det angår danske mediers deltagelse i startups og dot.com’eres ekspansive markedsføring er han sikker på, at vi kommer til at se mange nye modeller for hvordan performanceaflønning/alliancer kan indgås.
– Det er også en god lejlighed for dagbladene til at genvinde tabt terræn ved at kunne tænke kreativt og udover de traditionelle prislister, siger han.