Om det er en tilfældighed, juni måneds fodboldsatsning eller ansvarshavende redaktør Arne Ullums nye målgruppefokuserede strategi, der er årsag til de gode oplagstal for B.T. i juni måned, er nok for tidligt at sige noget præcist om. Fakta er dog, at B.T.s oplag for første gang i lang tid er stigende i forhold til samme periode året før, nemlig med cirka 2.000 eksemplarer. Fakta er også, at avisen i længere tid har holdt et stabilt niveau. Endelig er det også et faktum, at konkurrenten Ekstra Bladet i juni mistede 3.500 købere i perioden, og det gør næppe glæden hos B.T. mindre.
Generelt er den overordnede trend for aviserne et stadigt faldende oplag, hvor det udover Ekstra Bladet særligt er moderavisen Politiken og stiftstidenderne i Aalborg og Århus, der mister læsere i sammenligning med juni måned 2005. MSOL