Forbrugerombudsmanden har på basis af omtalen af det nye dagblads-initiativ med at tage betaling for tv-program oversigterne henvendt sig til Danske Dagblades Forening. Ombudsmanden indskærper reglerne omkring sammenblanding af redaktionelt stof og annoncer.
Det fortæller TV2 Nyt.
Konceptet vil blive mødt med stramme formkrav fra Forbrugerombudsmandens side.
“Hvis det planlagte koncept bliver en realitet, må det således udtrykkeligt i forbindelse med programoversigterne – herunder i forbindelse med eventuelle omtaler af film, programmer mv. – klart og tydeligt angives, at der er er tale om annoncer”, skriver Forbrugerombudsmanden.
Dagbladene har lagt op til at sætte tv-programoversigterne på auktion for et år ad gangen.