Både Aller og Egmont Magasiner har afvist at optage annoncer fra den lille medievirksomhed Vores Børn A/S. Afvisningen gælder alle de to koncerners blade – ikke kun de to, der er i direkte konkurrence med Vores Børn.
Annoncerne skulle have været indrykket i Alt for Damerne, Femina og Eurowoman, der er udpeget som de primære medier for relancerings-kampagnen af portalen www.voresborn.dk, og hos Vores Børn er fortørnelsen således stor.
– Jeg har forståelse for, at vi ikke kan annoncere i direkte konkurrerende medier. Men når de udstrækker det til alle deres publikationer, så sidder de på 70-80 pct. af markedet, og så finder jeg det betænkeligt. Jeg synes det rejser et spørgsmål om, hvor grænsen går for den slags restriktioner, siger direktør Henrik Løvstrøm. Han har ikke opgivet annonce-planerne endnu og overvejer, hvilke andre skridt, der kan tages – som f.eks. at klage til Konkurrencestyrelsen.
– Vi kan ikke stoppe her, fordi vi har brug for den annoncering. Den primære målgruppe for kampagnen er kvinder mellem 25 og 35 og dem finder du klart bedst hos blade som Alt for Damerne, Femina og Eurowoman – blade som jo ikke er i konkurrence med os, siger Henrik Løvstrøm.
Hos Konkurrencestyrelsen kan man dog ikke umiddelbart få nogen holdningstilkendegivelser. Styrelsen tabte for nogle år siden en sag vedrørende et fagblads afvisning af annoncer, og derfor vil Styrelsen kun forholde sig til sagen, hvis man får den forelagt.
Kampagnen er udformet af reklamebureauet Raffinaderiet, og sagen har også fået direktøren for Danske Reklamebureauers Brancheforening til at blande sig.
– Problemstillingen er ikke ny i mediebranchen, men det er min oplevelse, at dagbladene i dag udviser større liberalisme end ugebladene. Jeg mener, de bør følge en mere moderne og tidssvarende linje, der indebærer større åbenhed, og hvor restriktioner hører til undtagelserne, siger Finn Kern. Hans henvendelse til de to bladkoncerner har dog ikke haft nogen effekt.
Annoncechef Palle Gettermann, Aller, fastholder, at der er tale om en etableret koncernpolitik om ikke at optage annoncer for konkurrenter. Aller-koncernens datterselskab G&S International udgiver lige som Egmont Magasiner et blad, der er i direkte konkurrence med Vores Børn. Allers hedder Vi Forældre og Egmonts hedder Forældre og Børn.
– Vi ville også sige nej til en annonce for Alt for Damerne i Se og Hør. Hvis det var så vel, at vi havde monopol på målgruppen, så burde vi have mange flere annoncer, end vi har. Og så ville jeg også bedre kunne forstå diskussionen. Sandheden er, at Femina udgør en ganske lille del af markedet, og der må være masser af muligheder for Vores Børn til at nå målgruppen, siger Palle Gettermann. Han anfører desuden, at der på Vores Børns hjemmeside foregår abonnements-salg, og at man derfor ikke kan skelne mellem siten www.voresborn.dk og bladet Vores Børn.

EGMONT ONLINE SAMARBEJDER
I Egmonts tilfælde er der den pudsighed, at Egmont Online samarbejder med Vores Børn, mens Egmont Magasiner altså ikke vil optage annoncer for Vores Børns hjemmeside af konkurrencemæssige årsager. Det finder annoncedirektør Gerner Jacobsen dog ikke at der er noget mærkeligt i.
– Det her gælder Egmont Magasiners interesser. Vi optager f.eks. også annoncer for Gyldendal, som jo ellers ligger i konkurrence med andre dele af Egmont-koncernen, siger Gerner Jacobsen. Han afviser videre, at den restriktive holdning skulle være utidssvarende.
– Vi tager jævnligt stilling til annoncer for andre medier, og det sker på basis af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Jeg har på nuværende tidspunkt ikke oplevet noget, der skulle få os til at revurdere vores grundlæggende holdning, og i dette tilfælde har vi vurderet, at annoncerne strider mod vores interesser, siger Gerner Jacobsen, og afviser lige som Palle Gettermann, at ugebladene har monopol på målgruppen.
Henrik Løvstrøm erkender, at målgruppen kan nås på andre måder.
– Men det bliver væsentlig dyrere. De tre blade er den direkte vej til vores målgruppe, og vores kampagne er nu nede på en dækning på 50 pct. i stedet for de ønskede 70. Jeg mener, de lukker af for adgang til markedspladsen for alle små blade, siger Henrik Løvstrøm og tilføjer, at Allers og Egmonts adfærd ser ud, som om den er koordineret. Han erkender dog samtidig, at det i så fald ville være ulovligt, og spørgsmålet om koordination afvises da også af både Aller og Egmont.
Når problemet i det hele taget er opstået, skyldes det, at Vores Børn har fået tilført venture-kapital fra en gruppe investorer under Amagerbanken med henblik på netop at udvikle og relancere siten. Kapitaltilførslen har samtidig givet mulighed for en langt mere omfattende markedsføring af siten – men altså en markedsføring, som ikke er kommet igang for alvor endnu på grund af striden med Aller og Egmont.
Visionen for siten er at have alt, hvad der interesserer børnefamilier – både af muligheder for indkøb, orientering om indkøbsmuligheder samt viden og information generelt. Siten rummer i øjeblikket omkring 180 artikler og 20.000 sider.
Ny redaktør på siten er journalist Karin Busch.
Indtægterne skal komme fra annoncesalg, sponsorater – og på sigt også alliancer og partnerskaber.
– Vi vil ikke selv drive handel, men vi har en forestilling om sammen med diverse forretninger at kunne etablere en slags stormagasin, hvor man kun betaler et sted – nemlig ved udgangen, siger Henrik Løvstrøm.