Efter fem år i formandsstolen i Event- og Sponsorshipklubben takker Erich Karsholt nu af for at få tid til at åbne egen konsulentvirksomhed inden for hans mangeårige interesseområde – sponsering. Han forbliver dog aktiv i sin stilling som kontaktdirektør og medindehaver af reklamebureauet KGN Brands, ligesom han bliver i bestyrelsen for Event- og Sponsorshipklubben.
– Sponsering har altid stået mit hjerte nær, fordi det rummer så mange komplekse muligheder, begrænsninger og risici, fortæller Erich Karsholt, der efter at have beskæftiget sig med sponsering de seneste ti-femten år og blandt andet har skrevet en bog om emnet må betegnes som “pioner“ inden for denne specielle del af markedsføringen.
Erich Karsholt begyndte at interessere sig for sponsering i sit studieforløb, men han måtte for ti år siden erkende, at der ikke dengang var et levebrød i sponsering. Derfor valgte han reklamebureauvejen.
– Det har jeg bestemt ikke fortrudt, understreger han.
Ifølge “Reklameforbrugsundersøgelsen i Danmark 1997“ tegner sponsering sig for 7% af det samlede reklameforbrug. Tallet dækker over en stigning på 29% fra året før. De 7% er kun tallet for sportssponsering, hvortil skal lægges kultur- og humanitær sponsering, som er vokset de senere år.
Erich Karsholt forklarer, at det er meget svært at afgrænse, hvad der hører under sponsering. Derfor mener han, at tallene i Reklameforbrugsundersøgelsen mindst skal ganges med to.

NICHEOMRåDE
– Sponsering er en niche, der skal integreres med virksomhedens øvrige markedsføring og informationsvirksomhed. Og fordi det er et nicheområde, er det kun få af DMFs medlemmer, der beskæftiger sig med det. Styrken ved klubben er derfor, at de mange modsætninger mødes. Vi har således i bestyrelsen repræsentanter, for dem der vil sponsere, dem der vil sponseres og også repræsentanter, for dem der vil være konsulenter ved sponsering.
– Et problem for klubben har været, at vi har været rettet 80% mod sponsering og kun 20% mod events. En af grundene er nok, at det er meget svært at finde faglig kompetence inden for events herhjemme, når vi skal lave arrangementer.
Et andet problem for den lille klub er, at mange interesserer sig for området, men kun få har det som deres væsentligste interesseområde. Derfor har klubben altid haft flot fremmøde, når der blev indbudt til “gå-hjem-arrangementer“, men svært ved at få nok deltagere til hel- eller flerdags-arrangementer. De seneste fem år har klubben således lavet 15-20 arrangementer i alt, hvor den afgående formand kun betegner et par stykker som “flops“.
I fremtiden forventer Erich Karsholt ikke et boom, inden for sponsering. Derimod vil der komme en stille vækst, når der efterhånden sker en professionalisering af mediet, så det bliver en effektiv markedsføringsmetode.
– Sponsering skal nøje overvejes af virksomhederne. Og der vil således også være situationer, hvor jeg vil anbefale virksomheder, at de sponserer mindre end i dag. Sponsering kan jo ikke løse alle problemer, og det er sværere at håndtere end anden markedsføring, forklarer Erich Karsholt.

EGEN VIRKSOMHED
Indtil videre har kun en mindre del af Erich Karsholts arbejdstid gået med sponsering. I sit job som kontaktdirektør og medindehaver af KGN Brands har sponsering højst tegnet sig for 10% af hans virksomhed. Men Erich Karsholt er netop indgået i et samarbejde med det svenske konsulentfirma SponsorStrategi, så Erich Karsholt bliver medindehaver og arbejdende bestyrelsesformand for SponsorStrategi herhjemme.
– Jeg bliver i mit nuværende job på KGN Brands, som jeg er meget glad for, understreger han.
– Og der vil blive en klar adskillelse mellem KGN Brands og SponsorStrategi herhjemme. Jeg vil blive den eneste kobling mellem de to virksomheder. SponsorStrategi arbejder nemlig direkte for annoncørerne og det meget gerne i samarbejde med annoncørernes faste reklamebureau og informationsvirksomhed. Derfor er det vigtigt for mig at understrege adskillelsen mellem mine to arbejdspladser.
– SponsorStrategi skal åbne et helt nyt marked for en 100% uvildig rådgivning. Vi arbejder kun for den mulige sponsor, ikke på nogen måde for personer eller organisationer, der ønsker at blive sponseret. Vi vil ikke stå i en “ejendomsmæglerrolle“.
– Udover konsulentrollen vil SponsorStrategi også med tiden kunne varetage al kommunikation og styring for sponserende virksomheder. Så de fx. slipper for at sige nej til venner af huset, der ønsker at sponseres.
Fra en start får SponsorStrategi kontorer tæt på KGN Brands kontorer på Vesterbrogade i København.
– De første ansættelser er på plads nu. Og så vil vi stille og roligt vokse derfra. Vi benytter os jo af erfaringer fra søsterselskabet i Sverige, der nu har været på markedet i ti år.
– Jeg har lagt sponsering i eget selskab, fordi sponsering kræver, at man gør noget specielt med det – ellers drukner det. Jeg mener, at sponsering skal gøres til afsæt for kommunikationen, hvis det er relevant. Man skal ikke gå ind i sponsering, blot fordi man finder en sport eller et kulturelt arrangement interessant. Sponsering sender altid et signal, der bør gå i samme retning som virksomhedens anden markedsføring, slutter Event- og Sponsorshipklubbens netop afgåede formand.