Direktøren for det nyoprettede Medie- og Tilskudssekretariat er nu udpeget. Det bliver den 55-årige, cand.scient.pol. Erik Nordahl Svendsen, der kommer fra en stilling som forskningschef ved DR´s tv-medieforskning. Medie- og Tilskudssekretariatet er oprettet pr. 1. januar 2001 med henblik på at styrke forvaltningen af radio- og tv-området. Sekretariatet skal blandt andet varetage sekretariatsbetjeningen af Radio- og tv-nævnet og det kommende Public Service Råd.