Den nye virkelighed på de sociale medier sætter helt nye standarder for virksomheders ageren på nettet. Nu handler det om at forstå sine kunder og sit eget brand, for uden forståelse ingen samtale.

Og her gælder ikke forståelse i form løse antagelser og iagttagelser. Nej, det handler om forståelse på et helt andet og dybere niveau. Af sig selv og sine kunder.

I 1998 lancerede mobiltelefonselskabet Orange en massiv kampagne under temaet ”Samtale fremmer forståelsen”. Kampagnen vakte stor opmærksomhed på grund af sin vinkel og kreativitet, men i 2004 måtte selskabet erkende, at det ikke kunne skabe overskud i Danmark og samme år bliver det solgt til Telia. 

Kritikere af selskabet hævede, at årsagen var uigennemsigtige tilbud til forbrugerne. Eller sagt på en anden måde: Forbrugerne havde svært ved at forstå selskabets budskab om, at de skulle grave deres fastnet-telefon ned i haven og i stedet skifte til Orange, når den løsning på det tidspunkt, ville være meget dyrere for dem.  Var Orange bare forud for sin tid, eller forstod de bare ikke almindelig rational tænkende forbrugeradfærd?

Samtale fremmer….

Lad mig komme med følgende påstand: Forståelse er en mangelvare i kommunikationsbilledet. Med andre ord: Hvis en modtager ikke forstår et budskab, kan man ikke tale om kommunikation.

Man kan i bedste fald tale om forfejlet kommunikation, men det gør ikke billedet meget bedre. Forfejlet kommunikation er ikke noget nyt. Det ser vi ofte i medierne med store og mindre følgevirkninger i form af tabt anseelse og spildte markedsføringskroner…