Efter en omfattende pitch fra efteråret 2020, hvor fem bureauer var i spil, har Forsvaret nu valgt sit bureau for de kommende fire år.

Valget er faldet på Advice, der dermed lander en rammeaftale på samlet set op til 114 millioner kroner over fire år.

– Det her er meget stort for os. Ubetinget det største win i Advices historie og en kulmination på det kreative og strategiske spring fremad, vi har taget i de seneste år, siger Rune Dalgaard, strategisk direktør og partner, og tilføjer:

– Vi glæder os selvsagt voldsomt til at fortsætte vores fantastiske samarbejde med Forsvaret på en ny og større skala.

Betydelig effekt

Advice vandt i tilbage i 2018 opgaven som bureau for Forsvarsministeriets Personalestyrelse og har siden udviklet kampagner, PR-indsatser og digitale løsninger til rekruttering af officerer, værnepligtige jægersoldater, frømænd, sprogofficerer, piloter og mange andre. 

I 2020 viste Advices kampagner for Officersuddannelsen for alvor deres effekt. 

Det blev til en Advertising Effectiveness Award efter et rekordhøjt antal ansøgere og en reduktion i omkostningen per ansøger på 70 procent siden 2015.

Den nye rammeaftale udvider Advices rolle til at dække de syv øvrige styrelsers og ministeriets behov for kampagner, digitale løsninger, PR-indsatser og rådgivning med fokus ikke mindst på Forsvarets omdømme og rekruttering til Forsvaret.

Anders Christian Bech, major og marketingschef i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Foto: PR

Fire år giver ro

Fra Forsvaret fortæller Anders Christian Bech, der er marketingschef i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, om baggrunden for, at man vælger at gå med ét bureau.

– Der er tale om et forligsprojekt, altså et politisk valg, som handler om, at vi på alle de områder, hvor det giver mening, centraliserer vores indkøb. Således også vores indkøb af marketing, siger han og uddyber:

– Det er en koncernfælles rammeaftale, og det giver flere fordele, både økonomisk og marketingfagligt at samle den betalte kommunikation hos ét bureau. Det er også første gang, vi arbejder med en fireårig rammeaftale, og det kan kun blive en fordel, fordi det giver os mere arbejdsro. 

Hvad forventer du, I får ud af ændringen?

– Det er mit håb, at det kommer til at bidrage til en bedre udnyttelse af vores ressourcer på marketingområdet og til en styrkelse af sammenhængen i vores betalte kommunikation på tværs af Forsvarsministeriets område, siger Anders Christian Bech.

– Jeg forventer også, at vi kommer til at levere en stærkere positionering af Forsvaret og Beredskabsstyrelsen som både uddannelsessted og arbejdsplads, siger han.

Det omfatter rammeaftalen

Forsvarskommandoen
Hjemmeværnet
Forsvarets efterretningstjeneste
Beredskabsstyrelsen
Forsvarsministeriet Personalestyrelsen
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen
Forsvarsministeriet Regnskabsstyrelsen

To opgaver står umiddelbart først for

Under pitchen blev bureauerne bedømt på to kreative case-løsninger, strategiske, kreative og organisatoriske kompetencer. 

De gennemgik i alt en pitch proces med tre faser og leverancer, inden Advice blev udpeget som vinder.

Og ifølge Rune Dalgaard tager bureauet nu umiddelbart fat på nye opgaver for Hjemmeværnet, der tidligere har samarbejdet med Kunde & Co – her er ambitionen at tiltrække flere unge med værnepligtsbaggrund.

Dertil kommer opgaver for Søværnets Havmiljøvogter-program, der har mere end 27.000 frivillige medlemmer, som bidrager til at holde danske farvande og strande fri for olieudslip og affald. 

Advice har i forbindelse med pitchen genvundet opgaver med rekruttering af Officerer, Specialstyrker, Værnepligtige og andre af Forsvarets uddannelser.

Følgende bureauer var prækvalificeret ud over Advice: Kunde & Co, Robert/Boisen & Like-minded, Lead Agency og Geelmuyden-Kiese.