Maersk Sealand har indgået en rammeaftale med Framfab, der indebærer et langsigtet samarbejde om rederiets internet-aktiviteter. Omfanget eller værdien af aftalen offentliggøres ikke, og afdelingschef Thomas Eskesen karakteriserer da også aftalen som først og fremmest strategisk. – Vores internet-aktiviteter er formentligt det største netorienterede b-t-b projekt i Danmark, og det handler om at parre Framfabs teknologiske spids-kompetence med vores egen ekspertise, fortæller Thomas Eskesen. Han bekræfter, at Maersk Sealand selv har en internet-afdeling af betydelig størrelse men vil dog ikke kvantificere den nærmere. Dog fortæller han, at allerede på nuværende tidspunkt foregår 15 pct. af kundetransaktionerne i Maersk Sealand via internettet. Maeersk Sealand er verdens største container-rederi med 325 kontorer i 100 lande, 250 container-skibe og 1,2 mio. containere. Derudover har rederiet egne feeder-skibe og lastbiler, som gør det muligt at tilbyde et dør-til-dør koncept. fin