Attention er den største Human Resource virksomhed af sin art i Danmark. Men det er der ikke mange der ved. Firmaet har lidt under det samme som resten af branchen, nemlig af mangel på synlighed. Efter at have været igennem en større selverkendelse – hvor organisationen er blevet støvet af, helt ind til benet – fremstår Attention nu som en moderne og dynamisk virksomhed, der er i øjenhøjde med folk.
J. Walter Thompson (JWT) står bag Attentions’s nye imagekampagne, hvor alt materiale fra Attention, der dækker over Search & Select, Outsourcing og Vikarservice, har fået en cooperate identity, med vægt på friheden til at vælge selv.
– Vi har relanceret begrebet vikar. I dag lægger de unge stor vægt på frihed – frihed til at vælge. Og det har vi i kampagnen symboliseret ved “I dag og I morgen – i dag tager jeg f.eks. en tur til Berlin – og i morgen, ja, da arbejder jeg måske“, siger strategisk direktør Kirsten Poulsen fra J. Walter Thompson (JWT). At være vikar er simpelthen at vælge friheden fremfor trygheden. Samtidig har vikar-begrebet ændret sig. I dag er mange vikar-jobs projektorienterede, derfor er det at være vikar faktisk meget in i tiden, hvilket vi visualiserer i kampagnen, pointere hun.
– Og symbolikken går igen i image-stillingsannoncerne, hvor vi bruger symboler på fritid, hygge og romantik, f.eks. med et hjerte, en rose, flettede hænder, m.v. tilføjer AD’er Jens Heydenreich.
– Human Resource kan også virke koldt. Vores opgave har været at få det ned i øjenhøjde med folk, for Human Ressource handler jo, som navnet antyder, om menneskelige ressourcer. Derfor har vi brugt almindelige mennesker i kampagnen, siger Jens Heydenreich, der samtidig indrømmer, at de almindelige mennesker godt nok er modeller. Men det er modeller i mere eller mindre dagligdags situationer – i et mix mellem drøm og virkelighed.

KICK-OFF
Bureauet læste en artikel om Attention i sommer og undrede sig over, at firmaet ikke var mere synligt.
– Ja, vi undrede os over, at der ikke var andre bureauer, som havde taget fat på dem. Men det kan måske skyldes, at der ikke er mange der ved, hvor store de rent faktisk er.
JWT tog kontakt, og kom, ligesom Attention’s daværende bureau, med et oplæg. JWT blev valgt og har siden arbejdet med firmaets corporate identity.
– Der manglede en overordnet linie, deres materiale var lidt rodet. Vi ønskede at stadfæste Attention’s position som markedsleder, samtidig med at vi ville relancere det lidt støvede begreb “vikar“, fortæller Kirsten Poulsen.
Hos Attention var man godt klar over, at der skulle fornyelse til, og man gik derfor aktivt ind i processen. Bl.a. afholdt man interne strategimøder med det udgangspunkt, at fornyelse kommer indefra. På et stort kick-off møde på Holmen, blev medarbejderne efterfølgende præsenteret for den nye coorporate identity.
– Faktisk er Attention, der har til huse på 1. salen i en bygning, gået så meget ind i processen, at de nu har et mål om at placere sig på “gadeplan“. Så de bedre kan være i øjenhøjde med folk, smiler Jens Heydenreich.
Holdet bag kampagnen er tekstforfatter Duddi Berner, planner Stine Nielsen, AD’er Jens Heydenreich, og strategisk direktør Kirsten Poulsen. Kampagnen kører indtil sommer, hvor en ny kampagne vil tage over.
– Men den overordnede linie ligger fast. Vi har i samarbejde med Attention fået skabt en cooperate Identity, som alle er gået ind i med liv og sjæl, og som bliver meget spændende at arbejde videre med, fastslår Kirsten Poulsen.