Hos Vilstrup Research er det tid for generationsskifte, når den unge ikke er for ung og den gamle ikke er for gammel. Sådan tænkte man i begyndelsen af 80erne, da Erik Liljeberg overtog den daglige ledelse fra Kasper Vilstrup – der fortsatte i virksomheden som både konsulent og bestyrelsesformand. Og sådan er det her i slutningen af 90erne, hvor Michael Thim overtager jobbet som administrerende direktør fra Erik Liljeberg – der fortsætter i huset som bl.a. konsulent og kvalitetschef.
I de fleste virksomheder ville det være utraditionelt, at “den gamle“ fortsætter i huset, når den nye tager over. Men hos Vilstrup er det altså nærmest en tradition.
– Vi har ønsket at gennemføre dette generationsskifte nu, fordi vi sætter det højt at bevare dynamikken i huset, og den opretholdes altså bedst, hvis man giver plads til nye og yngre kræfter. Samtidig er jeg selv bestemt ikke brugt op, siger Erik Liljeberg, og understreger, at der ikke er tale om, at han går på nedtrapning. Han vil fremover yde den samme indsats, blot altså på nogle andre områder.
Michael Thim, der er 34 år, har været hos Vilstrup, siden han i 1990 blev færdig som cand.merc. fra Handelshøjskolen i København. Mens han studerede arbejdede han bl.a. som interviewer Han har altid vidst, at han gerne ville ind i analysebranchen og det har han så arbejdet målrettet på. I 1996 blev han udnævnt til viceadministrerende direktør og det var det første skridt mod det generationsskifte, som altså gennemføres nu.
Michael Thim får ansvaret for 32 medarbejdere og en omsætning på ca. 27-28 mio. kr. I hans tid som viceadministrerende direktør er der allerede sket nogle ændringer i organisationen, som bl.a. betyder, at man har defineret konsulent- og projektlederrollerne som to adskilte funktioner i huset. Hvor konsulenterne tidligere skulle være “blæksprutter“ og både tage sig af kundekontakt og sparring med kunderne, samtidig med at de var ansvarlige for logistik og projektstyring, er disse funktioner i dag delt op. Hos Vilstrup er der således i dag 9 konsulenter, der har ansvaret for sparring på det niveau, den enkelte kunde nu har nehov for og 8 projektledere, som udgør en effektiv organisation når det gælder logistik og feltarbejde.
– Vilstrup er et ad hoc-institut med får standardprodukter og en kundeportefølge, der bl.a. betyder at 1/3 af opgaverne er internationalt baserede og derfor ofte blot styringsmæssige opgaver, som ikke kræver konsulent-, men til gengæld projektekspertise. Bl.a. derfor har det været hensigtsmæssigt at ændre organisationen, forklarer Michael Thim. Men også deg faktum, at man som institut i dag skal være langt mere opsøgende i forhold til kunderne end tidligere, har haft betydning.
Vilstrup Research havde for et par år siden “sølvbryllup“ med Politiken, som man altså har leveret meningsmålinger til i godt 25 år. Instituttet henter 90% af kendskabet, men kun 3% af omsætning her. De øvrige kunder findes fortrinsvis inden for kortvarige forbrugsgoder. På kundelisten er virksomheder som SAS, Van den Bergh Foods, Nestlé, Egmont Entertainment, Statoil og Procter & Gamble.