Med en ny, forbedret beslutningstagervariabel tager Geomatic nu et skridt mere i retning af at kunne levere børnefri emner til uanmodet markedsføring.

Det oplyser Geomatic i en pressemeddelelse. 

– Hverken vi distributører eller virksomhederne har interesse i de personer i telefonbogen, der er børn. Derfor er det et stærkt ønske for begge parter at minimere risikoen for, at et emne fra teledata er et barn, siger CEO i Geomatic, Jonas Stone-Bjarup.

Emner til uanmodet markedsføring har kunnet trækkes ud af telefonbogen i mere end tyve år. Lige så længe har både distributører og virksomhederne, der benytter uanmodet markedsføring, forsøgt at sikre sig mod at få fat i børn.

Geomatic påpeger, at muligheden for at benytte telefonbogen til at finde emner til uanmodet markedsføring har fungeret godt for både forbrugere og erhvervsdrivende igennem mange år. 

Alligevel er der visse udfordringer, der er taget til over årene – ikke mindst, at det i dag er forholdsvist almindeligt, at børn står registreret i telefonbogen, hedder det i meddelelsen. 

Selv om børn altså ikke kan frasorteres de emner til uanmodet markedsføring som data- og analysehuset Geomatic leverer til sine kunder, er det muligt at bygge en valideringsalgoritme, der med udgangspunkt i andre offentligt tilgængelige data kan sandsynliggøre, om en person i telefonbogen er voksen eller ej:

– Vi anerkender, at det er et stigende problem, og det er også derfor, at vi nu – igen – har opgraderet den algoritme, vi bruger til at validere de her data og skabe en bedre beslutningstagervariabel – og vi håber selvfølgelig, at vores kolleger i branchen vil følge efter, siger seniorkonsulent i Geomatic, Tania Holm Linke, der har været projektleder på udviklingen af den optimerede valideringsprocedure. 

I pressemeddelelsen fortsætter hun:

– Vores kunder får nu mulighed for at kunne skrue op og ned for sikkerheden for udelukkende at ramme en voksen person med uanmodet markedsføring. Det har ganske vist betydet, at vi har reduceret antallet af adresser, vi udbyder til vores kunder, men vi tror på, at kvalitet er vigtigere end kvantitet for vores kunder.

Kommercielt uinteressant

Teledatadistributørerne har i de senere år udviklet forskellige valideringsmetoder, der skal mindske risikoen for, at en virksomhed, der benytter uanmodet markedsføring til personer, som er fundet gennem telefonbogen, henvender sig til børn. 

Det er, ifølge Markedsføringslovens paragraf 11, forbudt – og, ifølge Geomatic, som siden 2008 har været distributør af teledata, kommercielt uinteressant for virksomhederne. 

I tidens løb er der blevet udviklet flere forskellige valideringsmetoder. Siden 2017 har ét af leddene i valideringen været at lave et såkaldt CPR-kviktjek af dataene i telefonbogen.

– Uden at blive alt for teknisk, så handler det overordnet set om, at vi får valideret, om en person er aktiv i CPR eller ej. Det har blandt andet nedbragt antallet af afdøde, som virksomhederne jo heller ingen interesse har i at kontakte, siger Jonas Stone-Bjarup i meddelelsen. 

Han fortsætter:

– Desværre er det i dag ikke muligt i et CPR-tjek at få afklaret, om en person er voksen eller ej. Det kunne man ellers supplere med i angivelsen af CPR-status, der også rummer flere andre forhold, uden at afsløre noget personhenførbart.

CPR-kontoret er underlagt CPR-loven, og det er specificeret i paragraf 38 i denne hvilke data, CPR kan videregive til virksomheder og privatpersoner, oplyses det. 

Kontorchef i CPR, Carsten Grage, er enig i, at det i princippet kunne lade sig gøre uden at rejse persondatamæssige spørgsmål, da alder er defineret som en almindelig personoplysning i GDPR:

– Vi har i dag ikke lovhjemmel til at oplyse, om en person er voksen eller ej. Skulle det ændre sig, er der tale om en almindelig personoplysning, vi godt kunne inkludere i kviktjekket, men det er naturligvis en politisk beslutning, siger han i pressemeddelelsen. 

Den anden mulighed for at sikre sig endegyldigt mod børn i de teledata, datadistributørerne videregiver, ville naturligvis være at pålægge teleselskaberne at tilføje et felt med oplysning om barn/voksen:

– Det ser vi også som en mulighed, der ville mindske problemet, men det vil dels kræve en ændring i de krav, der i dag stilles til teleselskabernes indmelding af data til 118, samt et krav om at holde den oplysning opdateret. Den sikreste løsning i forhold til datakvalitet ville derfor være CPR-tjekket, siger Jonas Stone-Bjarup i pressemeddelelsen.