Robert/Boisen & Likeminded har i de sidste 5 år været et højtprofileret bureau gennem først og fremmest en Guldløve i Cannes og en lang række priser i Guldkornet. Derimod har de økonomiske resultater ikke fulgt lige så godt med.
Det gør de nu. Bureauets regnskab for 2005 viser en fremgang på 87,8 pct. Det er godt nok for 15 måneder, fordi regnskabsåret er lagt om til kalenderåret, men selv korrigeret for dette, ligner det en solid fremgang i bruttoavance.
På bunden er resultatet af primær drift steget fra et minus på 79.000 kr. til et plus på 5,167 mio. Godt nok også for 15 måneder, men dog indiskutabelt en flot fremgang.
At året er endt, som det er, må bl.a. hænge sammen med, at fremgangen i bruttoavance er klaret af uændret 13 medarbejdere. fin