Google har nu løftet lidt mere af sløret for, hvordan man kan målrette annoncer online, når brugen af tredjepartscookies i verdens mest brugte browser, Chrome, udfases senest i 2022.

Googles bud er samlet i initiativet Privacy Sandbox, hvor internet-branchens spillere er inviteret til at byde ind med forslag til, hvordan Google og resten af det digitale økosystem fremadrettet kan målrette annoncer på nettet ”uden at gå på kompromis med brugernes privatliv”.

– Det annoncefinansierede internet er truet, hvis brugerens stigende forventninger til privacy ikke håndteres, sagde Chetna Bindra, Group Product Manager, User Trust and Privacy, Google, ved et pressemøde 25. januar, hvor hun også henviste til, at søgninger efter “online privacy” voksede med over 50 procent fra 2019 til 2020.

Med Googles beslutning om at udfase brugen af tredjepartscookies i Chrome-browseren lægger selskabet i slipstrømmen af andre browsere – Safari og Mozilla – der også har droppet brugen af tredjepartscookies.

Privacy Sandbox indvarsler umiddelbart et markant skifte i den måde, hvorpå onlineannoncering finder sted.

Tidligere har brugen af tredjepartscookies gjort det muligt for annoncører at køre og måle effekten af kampagner på nettet målrettet enkeltpersoner, der er blevet identificeret (under pseudonym) ved hjælp af cookie-ID’er.

I Privacy Sandbox går man i en helt anden retning. Blandt andet fordi den tidligere tilgang er blevet kritiseret for at være på kant med de strammere privacy-regler i eksempelvis databeskyttelsesforordningen GDPR.

Fra enkeltbrugere til kohorter

I en af de nye tilgange, som Google præsenterede under navnet FloC (Federated Learning of Cohorts, red.), kommer målretningen til at finde sted på et mere overordnet, såkaldt kohorte, niveau, hvor den enkelte bruger ikke kan identificeres.

Det sker ved, at der på browserniveau genereres store grupper, eller kohorter, af brugere med enslydende browser-historik og interesser, som annoncører så kan målrette online-reklamer mod.

– En bedre privacy opnås ved, at der kun afsløres et kohorte-ID og ikke individuelle bruger-ID’er, så der kan ikke skelnes mellem individuelle brugere inden for den enkelt kohorte, forklarede Chetna Bindra ved pressemødet.

Her oplyste hun også om “opløftende testresultater”, og at Chrome forventer at gøre FloC-kohorte ID’er tilgængelige for offentlige tests i løbet af marts.

Foruden FloC præsentede Chetna Bindra også flere andre initiativer fra Googles Privacy Sandbox.

Heriblandt Turtledove/Fledge, der er Googles bud på, hvordan en form for re-targeting også kan fungere i en post cookie-verden.

Dertil kom et bud på, hvordan man kan måle effekten af online-annoncer uden brug af tredjepartscookies under overskriften “Conversion Measurement Proposals.”

Mødt med skepsis

Googles charmeoffensiv for Privacy Sandbox kommer efter kritik af initiativet fra flere sider.

Eksempelvis har de britiske konkurrencemyndigheder, Competition and Markets Authority (CMA), iværksat en undersøgelse af Privacy Sandbox, fordi de frygter, at forandringeren kan resultere i, at endnu flere annoncekroner “koncentreres i Googles økosystem på bekostning af konkurrenternes.”

En lignede kritik finder man i rapporten “Google as a de facto privacy regulator: Analyzing Chrome’s removal of third-party cookies from an antitrust perspective” forfattet af advokaterne Damien Geradin, Dimitrios Katsifis og Theano Karanikioti, der arbejder for flere store AdTech-selskaber og udgivere.

– Mens vi anerkender, at der er potentielle fordele for brugerne, når det handler om privacy, så noterer vi os, at Chromes politik-forandringer intet gør for at begrænse den tracking, der finder sted på de store platforme styret af Facebook og Google, lyder det i rapporten.

Dette antyder, mener forfatterne, at de forventede privacy-forbedringer “kan være mindre end man umiddelbart skulle tro”, og at forandringerne – der kan flytte en en stor del af håndteringen af det digitale reklamemarked over i selve Chrome-browseren, rejser “spørgsmål om ansvarlighed”

– Google får på hele branchens vegne lov til at beslutte, hvad der er den rigtige balance mellem privacy og effektivitet, og det medfører monopol-bekymringer, lyder det i rapporten.

Google har gentagne gange – så sent som på mandagens pressemøde – understreget, at forslagene i Privacy Sandbox endnu ikke står mejslet i sten, og at selskabet fortsætter med at opfordre til et åbent samarbejde med “teknikere, virksomheder, udgivere og markeds-regulatorer og andre”, før eventuelle forandringer rulles ud i 2022.