Gorm Larsen & Partners kunne i efteråret ’99 præsentere trin 1 i brandingen af Gorm Larsen, nemlig “Bow-tie Konceptet“. Et koncept der meget kort fortalt skal sikre, at både de interne og eksterne elementer arbejder sammen. Hvordan kunden oplever sig selv, og hvordan forbrugerne eller markedet oplever kunden.
Trin 2 i brandingen af Gorm Larsen er bl.a. udtrykt i en rapport med fokus på, hvordan virksomhederne reelt gør brug af fremtidssnakken om drømmesamfundet i deres markedsføring. Undersøgelsen, hvor Karsten Koed har talt med 15 store virksomheder om deres “top 2%“ af alt den litteratur man har set omkring fremtidsforskning, og alt hvad der er blevet diskuteret den seneste tid – “lagt sammen på kryds og tværs“ af Gorm Larsen & Partners, er mundet ud i en rapport om nytidens koncept, idé, strategi og kommunikation.
– Jeg har fulgt debatten nøje, og ikke mindst den frustration, der er opstået i kølvandet på debatten, siger Karsten Koed.

NUTID, NYTID OG FREMTID
Derfor rapporten, hvor Karsten Koed også har fundet frem til to nye begreber, der skal sætte ord på frustrationen, nemlig “den konceptuelle forbruger“ og “nytid“.
– Nytid er opstået ud fra den betragtning, at vi hverken taler om nutid eller fremtid, men om både og, at vi lige nu sætter os ind i fremtiden. Her finder vi den konceptuelle forbruger, hvor Maslows behovshieraki er blevet vendt på hovedet, og den konceptuelle forbruger har afløst den traditionelle forbruger. Selvrealiseringen har overtaget førertrøjen fra de fysiske behov – et totalt paradigma skift, konstaterer Karsten Koed og tilføjer, selv om det ikke er populært, at kreativitet ændrer sig, således at kampagner som vi kender dem i dag, bliver afløst af konceptuel brand building.
Konceptuel brand building, hvor selve konceptet er en “knagerække“, er noget som allerede er – eller er ved at blive – integreret i flere af de undersøgte virksomheders markedsføring, som hos Gorm Larsen & Partners selv.
Den nye tid eller nytiden, hvor de gammelkendte begreber bliver vendt på hovedet, og hvor mange famler sig frem uden hjælp fra lærebøger, kurser og eksperter, har ifølge Karsten Koed, skabt et stort behov for noget konkret, at “der bliver bundet nogle knuder“ ud af nogle allerede dragede erfaringer af det her, for mange, diffuse begreb som drømmesamfundet er.
Flere af Gorm Larsen & Partners kunder har udtrykt stor interesse for en rapport af netop den art, og Karsten Koed har da også allerede fået fyldt kalenderen op med fremtidige foredrag både for kunder, men også for andre såsom Dansk Markedsføringsforbund.
– Jeg påstår ikke, at jeg har svaret på alle spørgsmålene, tværtimod både håber og forventer jeg nogle konstruktive forslag og meninger, så rapporten der allerede ligger, kan udvikle sig med tiden, både nytiden og fremtiden, siger Karsten Koed.

BEVAR TIVOLI DANSK
Trin 2 i brandingen af Gorm Larsen & Partners har også resulteret i et nyt grafisk design og en integreret interaktiv afdeling. Og så har bureauet sat sig for at blive rigtigt gode til holdninger.
– Vi har startet græsrodsforeningen “Bevar Tivoli dansk“, faktisk på opfordring af en nordmand her i huset, smiler Karsten Koed. Vi har selvfølgelig gjort det af idealistiske årsager, men også for at blive gode til holdninger, og dér har vi allerede lært meget via arbejdet med fundraising m.v. – samtidig ville vi se, om man kunne tage dagsordenen her i landet, kun via internettet og med uddeling af klistermærker, og det kan man åbenbart godt, konstaterer Karsten Koed.
Foreningen til bevarelse af Tivoli på danske hænder har indtil videre 400/500 medlemmer, og internet portalen har p.t. haft 3500 hits, hvor 49 procent har valgt at bookmarke portalen.

FRITIDSPROJEKTET, SOM KARSTEN KOED KALDER DET, HAR UDEN DE selvsagte midler, optaget mere spalteplads i dagbladene, end bagmændene havde turdet drømme om, og foreningen går først i opløsning den dag, hvor projektet er lykkedes – hvis det altså gør det.


(Karsten Koed)