Grænsekøbmændene er rasende på Carlsberg, og et flertal af dem har besluttet at stoppe al markedsføring af ølgigantens produkter. Et mindretal går endnu mere radikalt til værks og vil ikke have Carlsbergs produkter i deres butikker. Baggrunden er Carlsberg-direktør Nils Smedegaard Andersens udtalelser om at ville sætte mere skub i grænsehandelen, der kom lige op til finanslovsforhandlingerne. Her valgte regeringen sammen med Dansk Folkeparti at sænke afgiften på øl. Købmændene mener desuden, at Carlsberg ”hyler” højt om salg af illegal øl i Danmark – men selv sælger store mængder øl til købmænd syd for grænsen, der sælger Carlsberg-øl til ulovligt videresalg i Danmark.
Berlingske, bus s 6