I disse relations-tider går snakken ofte om indhold på nettet. Hvordan skal indhold produceres til nettet, hvem skal skrive til hvem og ikke mindst hvad må kopieres? Og hvor tilbyder de bedste muligheder for at man selv kan lave indhold til glæde for andre?
En af de mest fascinerende aspekter ved nettet og de nye teknologier er, at man stort set uhindret kan kopiere hvad som helst hvor som helst. Klik på et billede, og det kan lægges ned på din egen disk og klippes ind i din egen scrapbog. Læs en tekst, kopier den direkte ind i en mail, og send den videre. Eller lyt til en musikstump og læg den til samlingen via cd-rom drevet. Klik og kopier.
Navnlig den sidste mulighed med musikken, er efterhånden blevet en af de mest yndede beskæftigelser for folket på nettet. Og i kølvandet på den meget enkle tilgang til kopiering er der opstået en række tjenester – ja nærmest en kultur – hvor folk bytter indhold som de ikke selv har skabt. Det mest kendte eksempel er Napster, der bygger på den enkle feature (og et stykke begavet software), at brugerne kan bytte og kopiere og dermed distribuere musikfiler til hinanden. Udover at Napster og lignende tjenester forlængst er blevet hevet i retten, så er der den moralske side af sagen med at kopiere andres arbejde.
En andet epokegørende aspekt ved indhold på nettet, er muligheden for at alle kan publicere og lægge indhold ud med en potentiel målgruppe på et par hunderede millioner… Nettet er vokset i kraft af almindelige menneskers ønske om at deltage aktivt i kommunikationen, men som de mange hjemme-sider, og læserne af dette blad ved alt om, så kræver kommunikation øvelse. Et blankt papir og et tastatur gør ikke nødvendigvis folk til gode skribenter. Men kommunikationsfødekæden er blevet fundamentalt ændret, og det er ikke længere “fra os til Jer“, men “fra Jer til Jer via os“. Som Kottler i sin tid slog fast ejer man kunderelationen, hvis man er vært for det forum hvor debatten foregår, og det er den intencitet som stadig knytter folk til nettet på nye måder.
Den interessante kobling opstår når man giver brugerne mulighed for at skabe indhold eller give deres mening til kende, men samtidig skaber nogle rammer for udfoldelserne. Den enkle version ses fx. på Amazon.com, hvor alle brugerne kan give bøgerne karakterer og små anmeldelser. Eller endnu mere udtalt på Epinions.com, der bygger på at brugere giver deres mening til kende om alt fra computere til hestesadler og på den måde selv skaber indholdet for hinanden. Hos About.com kan man også finde information om alt mellem himmel og jord, men her er det små tusind såkaldte almindelig brugere, der er navigatører for hver deres område, og i rollen som vært holder styr på området. Brugerne vil ikke længere kun konsumere indhold, men vil selv være med til at producere. Man kaa konstatere, at det stadig handler om interaktivitet.