Hjemmeværnet er en frivillig, folkelig militær organisation – der er underlagt Forsvarsministeriet som en selvstændig myndighed – med eget budget på Finansloven og ca. 63.000 medlemmer. I de senere år har organisationen oplevet en jævn tilbagegang i medlemstallet, og det giver naturligvis stof til eftertanke. Samtidig er Hjemmeværnet i det nye forsvarsforlig blevet pålagt en række nye opgaver, der for alvor trækker en forbindelse mellem militæret og den folkelige organisation. Hjemmeværnet skal fremover varetage bevogtningen af væsentlige knudepunkter i den danske infrastruktur – bl.a. broer, havne, jernbaner, lufthavne og kraftværker. Oplagte mål for en fjendtlig overtagelse i tilfælde af krig.
– Med det nye forsvarsforlig har vi fået nye opgaver i Hjemmeværnet, derfor har vi brug for flere folk og gerne med en militær baggrund. Og særligt unge mennesker, som er villige til at gennemgå et længerevarende uddannelsesforløb og er villige til bruge mere tid i Hjemmeværnet end traditionelt. Samtidig har vi i en årrække oplevet et fald i antallet af medlemmer. Derfor besluttede vi at iværksætte en landsdækkende kampagne, selvom vi de senere år kun har haft tradition for at lave regionale og lokale tiltag. Denne gang har vi valgt at lave en landsdækkende indsats, der udover at rekruttere nye medlemmer også skal markere Hjemmeværnet på Danmarkskortet. I kampagnen retter vi fokus mod de unge 18-25 årige, men generelt er vi altid glade for nye medlemmer uanset alder. Vi har plads til alle, der har en interesse i forsvaret af Danmark. Og selv uden de nye forsvarsopgaver, ville vi have været nødt til at overveje, hvordan vi kunne vende tilbagegangen, siger informationschef Erik Petersen, Hjemmeværnet.
Reklamebureauet Goth & Raffel blev ifølge Erik Petersen, Hjemmeværnet, valgt som bureau pga. den særlige kompetence inden for rekruttering af unge. I et samarbejde mellem bureau og Hjemmeværnets egen projektgruppe er kampagnen blevet udviklet og er klar til lancering den 15. oktober. Goth & Raffel indledte med at gennemføre gruppeinterviews med både unge, nuværende og unge potentielle medlemmer.
Af undersøgelserne fremgik det generelt, at de fleste godt nok kendte Hjemmeværnet, men til gengæld ikke rigtig vidste, hvad man egentlig laver i Hjemmeværnet. Og det gælder nok for ret mange mennesker – unge eller gamle. Der har altid floreret en del både vitser og fordomme omkring Hjemmeværnet. Medlemmer kunne – uden kendskab til organisationen – sagtens skitseres som en flok søndagskrigere, der har set “Soldaterkammerater“ eller “Platoon“ lidt for mange gange. Men Hjemmeværnets medlemmer er ikke kun folk i camouflagetøj, der styrter rundt på kornmarker og afprøver krudtet i deres fritid. Hjemmeværnet handler om meget mere.
– Især tidligere var mange af Hjemmeværnets opgaver nok ikke specielt spændende for de unge, men nu hvor Forsvaret har pålagt Hjemmeværnet nye og mere militære opgaver, vil det forandre sig. Vores undersøgelser viste, at når de unge får det egentlige indhold at vide, opgaverne, kravene og særligt den fysiske side, var der en utrolig positiv respons, og de fleste ville faktisk gerne prøve det. Derfor forsøger vi i kampagnen først og fremmest at tiltrække de unge ved at fokusere på fysikken og understrege fællesskabet. Så vi har delt kampagnen ind i en række faser, hvor kernen i første fase er 25-30 lokale aktivitetsdage i november. Det er nu, vi skal råbe folk op. Her inviteres alle interesserede til en “Kampdag“ i Hjemmeværnet. Her kan man lave alt fra laserskydning til rapelling og simpelthen prøve Hjemmeværnet for én dag, siger Hans Henrik Goth, Goth & Raffel.

SOLDAT FOR EN DAG
Målgruppen er primært unge i alderen 18-25 år med interesse for sport og fysisk aktivitet. Aktive typer, der kan lide af afprøve sig selv fysisk og udfolde sig gennem alle former for sport – særligt med interesse i de nye, ekstreme sporter som Bungy Jump og river rafting.
Kampagnen lanceres den 15. oktober, og vil fokusere på TV – spottene vil køre i forbindelse med sportsudsendelser på TV2 og TV3. Indsatsen understøttes af annoncering i lokale- og regionale aviser samt forskellige typer outdoor, go-cards m.m.. Her vil der blive sat fokus på “Kampdagen“ og henvist til telefonnummeret 8060 0700, hvor man kan rekvirere en folder om selve dagens aktiviteter samt hvor og hvordan man tilmelder sig. Logoet er strammet op, og der er lavet nyt pay-off “Klar til handling“. Samtidig vil der være en kampagneside på internettet. www.hjv.dk.
– Kampagnen skal lige præcis indeholde den fremadrettethed, der ligger i det nye Hjemmeværn, de krav der stilles gennem nye opgaver samt udfordringerne, der følger med for både krop og hoved for alle, der melder sig ind i fremtidens Hjemmeværn. Derfor det nye pay-off “Klar til handling“. Forud for kampagnens start gennemføres en Gallup-undersøgelse for at afdække befolkningens holdninger og kendskab til Hjemmeværnet. Efter kampagnen vil undersøgelsen blive gentaget for at måle kampagnens udbytte, siger Hans Henrik Goth, Goth & Raffel.
Efter kampdagene i november vil der blive fulgt op lokalt af Hjemmeværnets egne folk i rekrutteringsfasen – bl.a. får man på “Kampdagen“ udleveret en lille avis med bred information om Hjemmeværnet. Udover den lokale opfølgning vil der i slutningen af november blive fulgt op med en TV-kampagne.
– Vores nye kampagne kan selvfølgelig ikke alene vende tilbagegangen i medlemsantallet, så det skal ikke ses som et isoleret projekt. Men vi skal i udgangspunktet starte med at få folk til at se anderledes på Hjemmeværnet, og dernæst kan vi iværksætte en mere generel indsats mod den brede del af befolkningen. For en frivillig organisation som vores, er det meget vigtigt at have en vis størrelse for at kunne fastholde den politiske interesse. Men foreløbigt er det kampdagene, der betyder noget. I kampagnen lægger vi bl.a. op til, at der vil være mulighed for at afprøve nogle fysiske grænser med forskellige aktiviteter. Og det skal vi selvfølgelig kunne leve op til, så vi liner op til det helt store. Og hvis det bliver en succes, kan det sagtens gå hen og blive en årligt tilbagevendende begivenhed, siger informationschef Petersen, Hjemmeværnet.
Reklamefilmen viser via klip fra ekstrem sport som river rafting til actionmættet fysisk udfoldelse hos Hjemmeværnet, der er et dansk alternativ til de ekstreme sportsgrene, der tænder de unge mennesker.
Filmen slutter med “Hjemmeværnet klar til handling“ . Og det vil mange sikkert være enige i“.
Team på kampagnen er projektleder Henrik Hjælmhof, Tekst Sussie Weinold og Art director. Philip Krabbe.