– Jeg har skullet gøre op med mig selv, om jeg synes, jeg har en stemme og relevans i ligestillingsdebatten.

Sådan siger Mille Klink, der er CEO i Advice. En ny undersøgelse fra KreaKom viser, at 64 procent med titlen chef og 71 procent med titlen direktør er mænd i bureaubranchen. Ifølge Mille Klink er der ingen tvivl om, at bureaubranchen som andre brancher har strukturelle problemer med ligestilling i de øverste ledelseslag. Men:

– Jeg har været overrasket over, hvor meget opmærksomhed mit køn har fået i forbindelse med, at jeg indtog CEO-rollen i Advice, siger hun.

– Jeg vil grundlæggende hellere fokusere på mine faglige og ledelsesmæssige meritter, men når man kigger på tallene, er det tydeligt, at der er noget, som ikke er i balance. Og derfor er det ikke så underligt. At jeg i mig selv er en mønsterbryder er hele pointen – og det er i sidste ende problematisk.

Hun har aldrig selv har oplevet sit køn som en barriere for at avancere til toppen af hierarkiet i Advice i løbet af de 10 år, hun har været i bureauet. Her udgør hun i dag sammen med CFO Ulla Langeland og CCO Ralf Lodberg en direktion med to kvinder og én mand.  

Det betyder også, at det tidligere i karrieren var sværere for hende at se ligestilling som en udfordring. 

– For otte år siden havde jeg nok været mere kålhøgen og sagt, at det ikke var et stort problem. Men jeg er heldigvis blevet klogere, siger hun. 

– Overvægten af mandlige chefer er et grundlæggende problem for ligestillingen, men også for at kunne finde de rette, kreative løsninger på arbejdspladserne, siger hun. 

Fokuser på det faglige

Grundlæggende mener Mille Klink, at en af de bedste løsninger på kønsskævheden kan være et stærkt fokus på faglighed. Det har hun selv oplevet i 10 år hos Advice. 

– Jeg har aldrig oplevet i min karriere, at mit køn stod i vejen for mine muligheder. Men jeg er også blevet bevidst om, at jeg har nogle tydelige privilegier. Jeg er et sted med meget ligestilling generelt og objektive kriterier for at avancere, siger hun.

– Men jeg har samtidig stor respekt for, at det langt fra er sådan for alle, og derfor har jeg også gjort op med mig selv, at jeg har en forpligtelse i at bidrage til debatten så godt, som jeg kan.  

Hvilke objektiver kriterier er det, I bliver vurderet på? 

– Vi har aldrig haft et målrettet fokus på køn, men vi har arbejdet struktureret med talentudvikling, som fokuserer på målbar forretningsskabelse, klare faglige kvaliteter og udtalte kulturværdier, som ikke giver plads til spidse albuer, siger hun. 

– Og jeg kan konstatere, at vi har en næsten 50/50 fordeling af mænd og kvinder i vores ledelse og overvægt af kvinder i direktionen. Det er usædvanligt i branchen, men for os er det helt naturligt, fordi vi er så fokuseret på faglighed. 

Det er godt, at folk ikke ligner dig

Mille Klink mener også, at der udover køn er behov for at se meget bredere på diversitet i bureaubranchen. 

– Vi har en stor opgave i ikke kun at kigge på dem, der ligner os selv, når vi skal finde spændende kolleger. Vi skal også turde vælge nogen, der ikke lige smutter ind på den ledige stol, men ser tingene fra andre perspektiver, siger hun. 

– Vi diskuterer selv hos Advice, hvor og hvornår vi har et bias i forhold til, at vi ligner hinanden for meget fagligt og i forhold til interesser. Vi må tro på, at jo mere forskellige, vi er, jo mere diverst et blik får vi også på vores ledelse og vores løsninger. Vi læner os stadig i branchen op ad nogle gamle strukturer og mønstre, siger Mille Klink. 

Hvad er et godt råd, hvis vi der skal være bedre muligheder for alle for at blive ledere i bureaubranchen? 

– Det er svært at give et råd, som ikke er banalt. Jeg mener, det er en ledelsesopgave og -forpligtelse. Som leder skal man være superbevidst om sine egne privilegier – og hvor man har blindspots. Det er en grundpsykologisk ting, at man er mere tryg ved nogen, der ligner én selv. Så skal vi gøre mere for at ændre det, skal vi være endnu mere bevidste om det.