Virksomhederne lægger ikke alene vægt på at spare ressourcer – in-house produktion er også langt mere fleksibel end samarbejdet med en ekstern partner. For reklamebureauerne betyder “ka selv kunder,“ at bureauerne i langt højere grad bliver rådgivere og sparringspartnere samt leverandør af kerneydelsen kreativitet.
-Næsten alle mellemstore og større virksomheder har en eller anden form for in-house bureau. Men man er generelt langt mere velovervejet og afklaret om såvel fordele som ulemper end for fem-seks år siden, da udviklingen startede, fortæller Stephen Petersen, fra kursusudbyderen SoftWorld, hvis primære kundegruppe er in-house bureauerne.
På grund af de nye teknologiske muligheder – med dtp – blussede interessen for in-house bureauer meget pludseligt op. Men mange virksomheder fik problemer, fordi de ikke havde erfaring med grafisk produktion. Og ikke på forhånd havde gjort sig klart, hvad de egentlig ville med intern produktion – og hvad det ville kræve af virksomheden.
– Nogle af dem, der red med på bølgen helt fra start, havde ikke gearet organisationen til at kunne håndtere grafisk produktion. Medarbejderne var heller ikke klædt på til at løse opgaven – man placerede måske en sekretær bag desktop-anlægget og forventede, at så var man køreklar. En del af disse virksomheder opdagede, at det ikke var rentabelt og gik tilbage til den gamle måde at køre tingene på.
– Men i dag er der rigtig mange såvel i den private som i den offentlige sektor, som har velfungerende in-house bureauer. Det har bredt sig meget og er tilsyneladende en succes, vurderer Stephen Petersen.
PC-platform SoftWorld har således en meget bred vifte af kunder, og det er erfaringen, at mens de offentlige virksomheder primært producerer interne materialer som nyhedsbreve og personaleblade in-house, er der mange private virksomheder, der også selv laver diverse markedsføringsmaterialer.
– Dermed får reklamebureauerne et lidt anden rolleforhold til de virksomheder, der satser på in-house produktion. Virksomhederne vælger typisk at købe det, bureauerne er bedst til – nemlig kreativitet og måske strategi – og så selv stå for produktionen. Det sparer ressourcer og kan desuden være en langt mere fleksibel løsning, understreger han og tilføjer:
– Og mens man typisk benytter Mac-platformen i den grafiske verden, baserer vi vore kurser på PC-platformen, fordi in-house bureauerne typisk vælger samme platform som resten af virksomheden.
Kapacitet til at udrette noget
– Vi laver ikke alting selv. Men med ni medarbejdere i marketingsektionen, herunder to grafikere, har vi kapacitet til virkeligt at udrette noget. Og det gør vi, fortæller Karen Krarup, som er grafiker hos HT.
Hun oplyser, at HT tidligere samarbejdede med forskellige grafiske designbureauer.
– Men for otte år siden blev jeg ansat som den første grafiker. Målet var primært at spare penge, tror jeg. Siden er der kommet endnu en grafiker til, og i dag laver vi alt fra store informationskampagner til interne brochurer i små oplag.
– Det er dog især informationsmateriale, vi selv producerer. Vi er jo ikke konceptmagere, sådan som reklamebureauerne er, understreger Karen Krarup og fortæller, at HTs budget ligger hos O&M, der vandt det i en licitation.
– Det er mest gennem de seneste år, vi har arbejdet med reklamebureau – det er sket efterhånden, som vi er blevet mere professionelle. Og før O&M kom ind i billedet, var det BBDO, der af og til hjalp os – primært med vores markedsføringsstrategi, forklarer Karen Krarup.
Samarbejdet med O&M er endnu ikke prøvet i praksis, og derfor ved HT endnu ikke, hvordan rollerne vil blive fordelt fremover.
Teknologiske tusindkunstnere
– Før i tiden fik vi lavet alt i byen. Men for otte-ti år siden – i takt med de nye teknologiske muligheder – begyndte vi at anskaffe os dtp-udstyr, fordi det var praktisk at kunne lave nogle af de meget teksttunge ting – for eksempel kursusplaner – selv, forklarer Jytte Schneider, som leder det interne desktop- bureau hos DELTA, Dansk Elektronik, Lys & Akustik, der er en servicevirksomhed med 210 medarbejdere. Hun skynder sig dog at understrege, at de tre medarbejdere har 117 andre opgaver end blot dtp.
– Vi er en slags tusindkunstnere her i afdelingen. Vi skal kunne alt fra at producere tekniske tegninger til tykke rapporter i Words. Vi står også for alle virksomhedens direct marketing aktiviteter, og vi vedligeholder databasen – samtidig med, at vi skal være nogenlunde opdateret på dtp-området, siger Jytte Schneider og fortæller, at de tre medarbejdere holder sig opdateret på det grafiske område gennem forskellige kurser og faglitteratur.
Cirka to trediedele af DELTAs informations- og markedsføringsmaterialer bliver produceret i huset.
– Og det bliver mere og mere, efterhånden som vi bliver dygtigere. Men vi støtter os til vores bureau, som efterhånden er blevet mere rådgiver og sparringspartner end dem, der laver vores materialer. Således køber vi layouts og ideer hos bureauet, for ingen af os her er grafikere. Vores egne produkter er i høj grad genbrug af bureauets ideer – og hvis ikke direkte genbrug, så inspiration.
Naturlig grænse
– Det er fleksibelt og sparer penge. Men det er selvfølgelig ikke alle opgaver, vi påtager os selv at løse. Jeg tror, der er en naturlig grænse et eller andet sted. For eksempel kunne vi aldrig selv drømme om at give os i kast med den store flotte årsberetning, understreger Jytte Schneider.
Til gengæld har DELTAs in-house bureau selv udviklet virksomhedens web-sider. Det skete allerede i 1996, og siderne gennemgår i øjeblikket en designmæssig renovering – tingene forældes jo hurtigt i cyberspace – hos et designbureau.
– Helt generelt har vi faktisk undret os over, hvor fleksible, bureauerne er. Dengang vi startede med selv at producere, spekulerede jeg meget over, om bureauerne overhovedet ville sælge layouts og ideer. Og jeg var i alt fald overbevist om, at det ville være meget dyrt. Men prisen er ikke horribel, og bureauerne er meget imødekommende, fortæller Jytte Schneider, som vurderer, at DELTA vil fortsætte med den nuværende opgavefordeling mellem eksterne bureauer og egne kræfter i nogen tid fremover.
Har samlet funktionen
Hos OK Benzin etablerede man for godt et år siden en egentlig central in-house funktion med to desktoppere. Før løste man selv visse opgaver i de enkelte afdelinger, men nu er funktionen samlet i marketingafdelingen, og det betyder, at selskabet selv løser langt flere opgaver end tidligere.
– Vores erfaringer med intern desktop er meget positive. Dels sparer vi en masse penge, dels oplever vi, at ikke mindst mindre opgaver kan løses på en langt mere fleksibel måde, end dengang vi skulle involvere enten vores reklamebureau – NP3 – eller et designbureau, siger informationsmedarbejder Susanne Lindø.
– Men hvis den interne produktion skal fungere godt, kræver det, at man tager sig tid til at overveje, hvad man egentlig vil bruge funktionen til. Og så skal man have en klar designlinje, så tingene ikke kommer til at stritte i alle retninger, tilføjer hun.
Dermed har den interne produktion resulteret i en mere stram profil på OKs materialer. og det gælder såvel annoncer som produktbrochurer og blade.
– Men det er stadig reklamebureauet, der står for de mere overordnede ting. Når det gælder designmanualer eller større, nye kampagner, er bureauet som regel involveret. Man kan sige: Jo mere markedsføring, des mere bureau, forklarer Susanne Lindø, som oplyser, at OK dog selv i vid udstrækning klarer lokale kampagner. Også plakater og personaleblad
– Vi har jo et ret stort forhandlersystem. Og hvis en lokal forhandler ønsker at markedsføre for eksempel et weekendarrangement i lokale distrikts- eller dagblade, er det marketingafdelingen her, der laver annoncen. Yderligere laver vi mange plakater til forhandlerne. I stil med: “Her kan du tanke diesel“ eller “Nu 30 øre billigere,“ siger hun.
OKs interne personaleblad bliver også produceret af marketingafdelingen, og Susanne Lindø fortæller, at OK desuden overvejer at trække produktionen af sit medejerblad, der distribueres til selskabets 22.000 andelshavere, ind i huset.
– Det vil dog kræve yderligere en fuldtidsmedarbejder i desktopfunktionen, vurderer Susanne Lindø.
OKs interne bureau har også andre opgaver. Men Susanne Lindø understreger, at selskabet kun beskæftiger sig med materialer på print. Når det gælder tv-reklamer, er det NP3, som står for både idéudvikling og produktion. Og bureauet fungerer også som strategisk og kreativ rådgiver i mange andre sammenhænge.
– Men man bliver altså meget let forvænt, når man selv har desktoppere i huset. Dels bruger man dem i mange flere situationer, end man ville bruge et eksternt bureau, dels er man nok lidt for tilbøjelig til at komme med tingene i sidste øjeblik. Så vores desktoppere skal også være gode til at sætte grænser, fastslår Susanne Lindø.