Danmarks næststørste analysekontrakt bliver nu udbudt i licitation. Det har bestyrelsen bag Indeks Danmark besluttet.
Samtidig vil der blive lagt op til en udvikling af indekset, der er grundlaget for et annoncemarked på flere milliarder kroner, og derved imødekommes et voksende pres fra markedet om at få nye og bedre analyseværktøjer, der kan danne grundlag for nye afregningsformer hos først og fremmest dagbladene.
Indeks Danmark har siden 1995 været produceret af Gallup, som også varetager Danmarks største analysekontrakt i form af tv-meter systemet. Det understreges, at udbuds-runden ikke bunder i utilfredshed med samarbejdet med Gallup.
– Vi har haft et godt samarbejde med Gallup gennem årene. Men vi er bl.a. sat i denne verden for at optræde som forretningsfolk, og det ville vi ikke være, hvis vi undlod at sikre os, at vi får det rigtige produkt til den rigtige pris. Det er det, vi gør nu, og vi håber meget, at Gallup vil være blandt deltagerne i licitationen, siger Danske Dagblades Forenings direktør Ebbe Dal.
Han betragter det desuden som en udramatisk udvikling, der lægges op til i det kommissorium, som skal ligge til grund for licitations-materialet.
– Der er jo allerede en udvikling igang i indekset, så jeg vil snarere bruge udtrykket, at denne udvikling skal fortsættes, siger Ebbe Dal.
Beslutningen om at sende kontrakten i udbud er truffet i enighed. Det betyder, at både dagblade, bureauer og ugeblade støtter kommissoriet, selvom ugebladene ikke umiddelbart har samme interesser som dagbladene i en udvikling af indekset.
Der er således ingen dramatik eller utilfredshed omkring beslutningen. Det bekræfter flere kilder over for Markedsføring. Men samtidig fremføres der dog en irritation over Gallups monopollignende status på mediemålinger.

KERNEOMRåDE FOR GALLUP
Gallups adm. dir. Rene Spogard karakteriserer mediemålinger som et kerneområde for Gallup.
– Alle de tre store analyseinstitutter har et område, hvor de har en monopol-lignende situation. Der er dog tale om kontrakter, som kræver stabile samarbejder for at retfærdiggøre de meget betydelige investeringer i dels software og dels mennesker. Men der er jo ikke tale om noget, vi har fået tildelt. Opgaverne er vundet i fri konkurrence, og kan tabes igen, siger Rene Spogard og karakteriserer det som helt normalt og udramatisk, at udbyderen af en stor kontrakt engang imellem sonderer terrænnet.
– Men det er et vigtigt område for os, og vi vil gøre alt for at bevare det. Og det er da også vores opfattelse, at brugerne er tilfredse med både produkterne og servicen, siger Rene Spogard.
Enigheden i kredsen bør desuden mindske risikoen for at vende tilbage til en tilsvarende situation som først i 90’erne, hvor der var to konkurrerende indeks: et fra Gallup støttet af en kreds af bureauer og et fra AC Nielsen AIM som hentede sin støtte fra primært medierne.
Marketingchef Anders Ussing fra Matas, der sidder som observatør i det såkaldte metodeudvalg, er positiv over for at der sker en udvikling i indekset.
– Som annoncører vil vi sætte pris på at få flere og bedre tal, siger Anders Ussing, men advarer samtidig mod to ting.
– Vi er under ingen omstændigheder interesseret i igen at opleve et marked med to indeks. Samtidig håber jeg ikke, at udbudet af kontrakten vil føre til et metodeskift. Det ville i givet fald undre, siger Anders Ussing.

FæLLES DAGBLADSSTANDARD
Dagbladene mødes i denne tid med et stadigt voksende krav fra annoncører og mediebureauer om at komme med bedre analyseværktøjer til at støtte annoncesalget. Presset er vokset bl.a. i kraft af dagbladet Politikens initiativ med et såkaldt QRP-system. I indeværende år er der tale om et eksperiment sammen med en række store annoncører og mediebureauer, men tanken er at indføre det generelt med henblik på bedre at kunne tage konkurrencen op med tv-meter systemet.
Politiken bruger en række tal fra Indeks Danmark, men har bl.a. suppleret med omfattende page traffic analyser. Berlingske har indført et andet system for BT, mens Ekstra Bladet opererer med et tredje system. Dagbladene vil dog opnå den største forbedring af konkurrence-evnen, hvis man samles om et system, og Indeks Danmark er her en oplagt mulighed som værktøj til at sikre, at dagbladene får en fælles standard for de nye måder til at måle dagbladenes effekt på. Kommissoriet forholder sig dog ikke direkte til dette spørgsmål.
Køreplanen handler om, at en arbejdsgruppe på basis af metodeudvalget, skal gøre et udbuds-materiale klar til udsendelse hen imod sommeren, mens beslutningen skal træffes i løbet af efteråret.
Vinderen af kontrakten skal begynde indsamlingen d. 1. januar næste år og begynde levering af data sommeren 2001.
Bestyrelsen for Indeks Danmark stiler mod en såkaldt 3+2 kontrakt: 3 år med mulighed for en forlængelse på 2 år.