Lige efter sommerferien vil World Online starte markedsføringen af de næste etaper i implementeringen af selskabets samlede forretningsmodel. Det sker, når selskabet for alvor vil lancere indholdsprodukter på nettet.
Marketingchef Anne Margrethe Hefting understreger da også, at World Online er andet og mere end en udbyder af internet-adgang.
– Der er måske nok mange i markedet, der opfatter os på den måde. Men vores forretningsmodel er langt bredere. Vi ser os også som et medieselskab, siger Anne Margrethe Hefting
World Online har her i den første del af året været den mest synlige af de nye dot.com annoncører med bl.a. et massivt forbrug på dagblade, Selskabet har dog også været synlige i de redaktionelle spalter – først og fremmest på grund af en aktiekurs, der ikke har tordnet opad som internet-aktier ellers har haft for vane at gøre. Da stifteren Nina Brinck samtidig har solgt ud af sine aktier, har det ført til truende retssager.
Men også på den rent hjemlige arena, har de vigende aktiemarkeder bragt World Online i ilden på grund af det omfattende medarbejder-aktie-program. Ingen af delene får dog Anne Margrethe Hefting til at ryste på hånden. At internet-aktierne ikke kunne vokse ind i himlen var ventet. World Online blev blot den første virksomhed, som for alvor kom til at mærke det, og herhjemme er medarbejderne blevet grundigt orienteret om både risici og muligheder – samt fået vilkår, der minimerer risikoen.
Og endnu vigtigere: Selskabet udvikler sig efter planerne. Rent faktisk ligger man 35 pct. over budgetterne i øjeblikket. Da selskabet startede sidste år, er der ikke tilgængelige regnskabstal, men på nuværende tidspunkt er der ca. 150 ansatte. Kendskabsgraden er på bare fire måneder steget fra 16 til 65 pct., man har over 200.000 privatkunder og 6500 erhvervskunder, og ambitionen er klokkeklar.
– Vi har en markedsleder-strategi. Vi ønsker at have store og mange kunder og at være et alternativ til Tele Danmark, siger Anne Margrethe Hefting.

DE 5 C’ER
Et af de punkter, hvor World Online på markederne er blevet mødt med nogen skepsis, handler om, hvor indtægterne skal komme fra, idet firmaet tilbyder internet-adgang til priser, der kun giver en meget lille marginal i forhold til de indkøbspriser, det skal give til de nationale tele-udbydere.
World Online er i fuld gang med at investere i sit eget net, og repræsenterer idag Europas største “backbone“. Det vil øge lønsomheden i udbuddet af teletrafik.
Men endnu vigtigere: For World Online ligger pengene ikke i selve det at udbyde internet. Det er en ren og skær forudsætning for resten af forrentingsmodellen.
– Content is king. Det er her pengene ligger, siger Anne Margrethe Hefting.
World Onlines forretningsmodel bygger populært sagt på 5 C’er: Connectivity, Communication, Content, Commerce og Community/e-company. Eller på dansk: tele-forbindelser, kommunikation, indhold, handel og det integrerede e-fællesskab.
På alle fem områder opererer man både inden for forbruger og business-to-business markederne, og på de fire første områder rummer modellen desuden partnerskaber med andre firmaer.
De to første områder er i funktion på markedet nu.
– Men selvfølgelig bliver vi aldrig færdige med at udvikle dem. Vi skal til stadighed tilhøre driverne af udviklingen. F.eks. er vi helt i front lige nu, når det gælder om at udbyde ADSL-forbindelser. Hvad angår indhold og handel, så er vi i fuld gang med aktiviteterne, men vi vil først for alvor begynde at markedsføre dem efter sommerferien, siger Anne Margrethe Hefting.
5C modellen skal opfattes bredt som et fundament at arbejde ud fra. Men perspektivet kan illustreres med en traditionel fagblads/magasin tankegang. Forestiller man sig f.eks., at man på indholdssiden investerer i at producere indhold til lystfiskere, og derved opnår at blive lystfiskeres foretrukne web-sted, så er der et grundlag for at udbyde produkter i handel på nettet, og for at etablere relationer – både i form af, at lystfiskere bruger World Online som kanal for relationer imellem hinanden og i form af relationer mellem World Online og lystfiskere.
Når det gælder handel, så vil World Online desuden ikke indskrænke sig til at formidle produkter for andre. Man er også parat til selv at stå som forhandler af produkter.
– Vores koncept svarer lidt til Illums, der både rummer forretninger, som har lejet sig ind, og forretninger, der er Illums egne, siger Anne Margrethe Hefting.
Udover kerneforretningen har World Online duplikeret forretningsmodellen i et joint venture med Shell under navnet 12Move.
– Her satser vi på internet-adgang til en mere ukyndig målgruppe. Desuden indebærer samarbejdet med Shell en unik distributionskanal, siger Anne Margrethe Hefting.